grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Radni Komisji Oświaty i Wychowania na pierwszym w tym roku posiedzeniu zapoznali się z projektami uchwał określających kryteria naboru do szkół i przedszkoli. Wszyscy członkowie komisji byli zgodni ws. preferencji dla rodziców pracujących i płacących podatki w Poznaniu.

Nowa szkoła w Poznaniu, fot. UMP - grafika artykułu
Nowa szkoła w Poznaniu, fot. UMP

Na początek radni zapoznali się z projektem uchwały określającej kryteria rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto. Zgodnie z prawem oświatowym organ prowadzący przedszkole publiczne do końca stycznia musi podać do wiadomości publicznej kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uchwale, którą zaprezentowano radnym, zmieniono wartości punktowe w kryteriach, tak by najwięcej punktów uzyskiwali rodzice pracujący oraz płacący podatki w Poznaniu. Ostateczny kształt kryteriów rekrutacji poznamy dopiero na sesji Rady Miasta Poznania.

W drugim punkcie posiedzenia radni zapoznali się z uchwałą określającą kryteria rekrutacji do klas pierwszych ogólnodostępnych i integracyjnych. Także w tym przypadku organ prowadzący, czyli miasto, musi ogłosić kryteria naboru do końca stycznia. Także w tej uchwale wprowadzono modyfikację wartości punktowej w poszczególnych kryteriach, tak by wzmocnić kryterium dotyczące kandydatów zamieszkałych w Poznaniu oraz rodziców odprowadzających podatki w Poznaniu.

Za zamieszkanie kandydata na ternie Poznania otrzyma on 10 punktów, jeśli uczęszczał on wcześniej do przedszkola w tym samym miejscu, dostanie 6 punktów, jeśli rodzeństwo kandydata będzie uczęszcza do tej samej szkoły - otrzyma on 5 punktów, jeżeli oboje rodziców rozliczyło podatek dochodowy w Poznaniu - uzyska 12 punktów, dzieci z rodzin wielodzietnych uzyskają dodatkowe 2 punkty, a za chęć uczenia się w klasie integracyjnej uzyska dodatkowy jeden punkt. Radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w tej sprawie, jednak przed sesją RMP spotkają się jeszcze na roboczym spotkaniu w tej sprawie.

Na czwartkowym posiedzeniu radni zaakceptowali sprawozdanie z prac komisji w roku 2021,  a - po zapoznaniu się z planem prac na ten rok - przyjęli go. Na koniec spotkania radni uzyskali informację o aktualnej sytuacji "covidowej" w szkołach. Jak się okazuje w tym tygodniu w 22 szkołach w Poznaniu nauka odbywała się w trybie hybrydowym ze względu na stwierdzone zakażenia koronawirusem u uczniów lub u nauczycieli. W piątek zaczynają się ferie zimowe i zajęć w szkołach nie będzie zatem liczba zakażeń wśród dzieci i nastolatków powinna znacząco spaść.

oprac. szym

Zobacz więcej