Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Sesja z zachowaniem ostrożności

Zamiast w Sali Sesyjnej na pl. Kolegiackim - w Sali Ziemi na MTP. Przed wejściem wszystkim radnym zmierzono temperaturę. Siedzieli obok siebie w odległości 4 m. Na każdym stoliku maseczki i rękawice jednorazowe. Referujący projekty uchwał urzędnicy wchodzili pojedynczo na salę. Tak wyglądała sesja Rady Miasta w czasie epidemii koronawirusa.

XXV Sesja Rady Miasta Poznania
XXV Sesja Rady Miasta Poznania

Wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski przedstawił radnym podsumowanie dotychczasowych działań Miasta podejmowanych w walce z epidemią począwszy od powołania 6 marca specjalnego zespołu koordynującego te działania. Poznań jako pierwszy w kraju zawiesił działanie szkół, żłobków, instytucji kultury, wprowadził ograniczenia w działaniu domów pomocy społecznej. Działalność zawiesiły kluby i obiekty sportowe. Działania informacyjne i zwracanie uwagi mieszkańcom na konieczność przestrzegania zasad profilaktycznych - prowadzi policja i straż miejska. Wprowadzono dodatkowe środki ostrożności w komunikacji miejskiej, na targowiskach, zamknięto place zabaw. Uruchomiono usługę zakupy dla seniorów, aby starsze osoby nie musiały wychodzić z domu. Do odwołania została zawieszona możliwość osobistego załatwiania większości spraw w Urzędzie Miasta. Działa specjalna strona miejska z informacjami na temat sytuacji epidemiologicznej w naszym mieście. Miasto koordynuje również akcję wspierania szpitala przez mieszkańców (w postaci środków pieniężnych czy niezbędnych artykułów). Poznań współpracuje z partnerskim miastem Shenzhen z Chin, korzystając z doświadczeń tego miasta w walce z koronawirusem.

Rada nie wprowadziła do porządku obrad projektu stanowiska zgłoszonego przez klubu PiS w sprawie pakietu "Poznańska Tarcza Antykryzysowa". "Poznański Pakiet Pomocowy" na razie w formie interpelacji skierowanej do Prezydenta Poznania zgłosili z kolei radni Prawa do Miasta. Radna Lewicy Halina Owsianna odczytała list przedstawicieli branży gastronomicznej, muzealnej i rozrywkowej w sprawie wynajmu powierzchni. W liście skierowana jest Prośba o pomoc w moderowaniu rozmów i dialogu z podmiotami wynajmującymi. Wiceprezydent Wiśniewski przypomniał, że Miasto pracuje też nad pakietem dla przedsiębiorców, który ma być uzupełnieniem pakietu rządowego. [więcej o miejskim pakiecie dla przedsiębiorców]

Nowe stawki opłat w strefie płatnego parkowania miały wejść w życie od 1 kwietnia, ale w obecnej sytuacji Miasto zaproponowało przesunięcie terminu wprowadzenia nowych stawek o dwa miesiące, czyli od 1 czerwca. Rada przegłosowała tę zmianę. Nie przyjęto poprawki radnego Łukasza Kapustki, aby ten termin przesunąć jeszcze bardziej na 1 stycznia 2021. Nie uzyskała również aprobaty poprawka radnej Klaudii Strzeleckiej, aby zawiesić opłaty w strefie parkowania do 30 kwietnia.

Radni uchwalili nowe zasady rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Miasto Poznań proponuje, aby można było wskazać wybór nie więcej niż 6 szkół. W roku szkolnym 2019/2020 było to nie więcej niż 9 szkół. To na wniosek dyrektorów szkół oraz po analizie poprzedniego naboru, wskazującej na zbyt dużą liczbę kandydatów niezadowolonych z wyników rekrutacji.

W wolnych głosach radni podnosili różne tematy wpływu stanu epidemii na codzienne życie. Zdaniem radnego Tomasza Stachowiaka w przypadku pracy zdalnej uczniów zdarzają się sytuacje, że lekcje odbywają się rano w soboty i niedziele. Zadaje się sporo prac domowych, a nie prowadzi się lekcji. Radny prosił o zwrócenie uwagi dyrektorom, aby usystematyzować naukę on-line. Radna Halina Owsianna apelowała o maseczki dla osób pracujących w sklepach, szczególnie na kasach, bo nie wszędzie jest to wprowadzane. Z kolei radna Dorota Bonk-Hammermeister zwracała uwagę na problem osób bezdomnych. Zamknięte są ośrodki dla nich, ogrzewalnia przyjmuje w ograniczonym zakresie, a noce są teraz zimne. Radna sugerowałą, aby przygotować mieście przynajmniej jedno miejsce kwarantanny dla bezdomnych. Radny Paweł Sowa sugerował przesunięcie w czasie terminu wejścia w życie nowych taryf w komunikacji miejskiej, uchwalonych przez Radę Miasta 10 marca. Radny chciałby, aby podwyżki cen biletów weszły w życie nie od 1 lipca na od 1 września 2020. Jednocześnie Paweł Sowa wezwał do zwołania komunikacyjnego okrągłego stołu, aby wypracować nowe działania w sytuacji, gdy w wyniku epidemii i po niej, radny obawia się zapaści w komunikacji publicznej z powodu zmniejszenia liczby pasażerów, z obawy przed zakażeniem.

Przewodniczący Rady Grzegorz Ganowicz odnosząc się do możliwości zdalnego organizowania sesji, mówił że w obecnym stanie prawnym nie jest to dopuszczalne, ale w ustawie nadzwyczajnej przewidziano możliwość sesji zdalnej i pewne działania przygotowawcze zostały już podjęte. Chodzi między innymi, aby jednoznacznie można było zidentyfikować użytkownika, sprawnie zorganizować debaty, stworzyć możliwość prezentowania materiałów wizualnych, tak aby każdy radny mógł widzieć. Ważne, też aby taka sesja zdalna mogła też być śledzona przez mieszkańców w internecie. Niezależnie od tego przewodniczący Rady będzie musiał być prawdopodobnie na sali sesyjnej.

mat.