grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Strefa parkowania na Wildzie i Łazarzu w przyszłym roku

Z przyczyn proceduralnych oraz opóźnień wynikających ze stanem epidemii wprowadzenie płatnego parkowania na Wildzie i Łazarzu zostało przesunięte z 1 października 2020 r. na 1 lutego 2021 r. Projekt zmiany w uchwale pozytywnie zaopiniowała Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej.

Fot. ZDM Poznań
Fot. ZDM Poznań

Projekt zmiany w uchwale z maja tego roku w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania - przygotował Zarząd Dróg Miejskich.

Konieczność zmiany terminu uruchomienia Stref Płatnego Parkowania (SPP) na Wildzie i Łazarzu z 1 października 2020 r. na 1 lutego 2021 r. została spowodowana odwołaniem jednego z uczestników postępowania przetargowego złożonym do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), a następnie znacznie odroczonego posiedzenia KIO ze względu na stan epidemii COVID-19. Ostatecznie KIO oddaliła odwołanie oferenta dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na wdrożenie SPP na Wildzie i Łazarzu, co dało możliwość podpisania umowy z prawidłowo wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, jednak w terminie późniejszym niż zakładany. W efekcie ze względu na określony w specyfikacji czas na wdrożenie SPP konieczne było również przesunięcie uruchomienia SPP.

W związku tym zmienia się także termin obowiązywania preferencyjnej stawki za identyfikator mieszkańca. Mieszkańcy tych terenów będą mogli jednorazowo nabyć identyfikator mieszkańca na okres 12 miesięcy po korzystnej cenie 10 zł na miesiąc do dnia 31 sierpnia 2021 roku (zamiast 31 marca 2021 roku).

oprac. red.