grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Tablice i nazwy

Komisja Współpracy Lokalnej zajęła się tematem wywołanym przez przewodniczącego Zarządu Osiedla Piątkowo Północ, a dotyczącym stosowanego nazewnictwa poznańskich jednostek pomocniczych.

Fot. Osiedle Piątkowo Północ - grafika artykułu
Fot. Osiedle Piątkowo Północ

Tomasz Hejna, przewodniczący Zarządu Osiedla Piątkowo Północ proponuje, aby ujednolicić nazewnictwo na tablicach informacyjnych osiedli, zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej, tak aby podkreślić, że są to informacje dotyczące zarówno Rady jak i Zarządu Osiedla. - Osiedla jako jednostka pomocnicza miasta to dwa organy Rada i Zarząd, członek Zarządu może być wybrany spoza Rady Osiedla - argumentuje Tomasz Hejna. Sugeruje on, aby na gablotach informacyjnych ujednolicić nazwę na "Osiedle" z dodaniem nazwy odpowiedniego osiedla, być może z dopisaniem poniżej, że jest to jednostka pomocnicza Miasta Poznania.

Drugim problemem jest częste mylenie przez mieszkańców Rady Osiedla (jednostki pomocniczej Miasta) z osiedlem spółdzielczym. Wiele jednostek pomocniczych znajduje się na terenach spółdzielni mieszkaniowych jak chociażby Piątkowo Północ, Rataje, czy Chartowo.

Zastępca dyrektora Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Przemysław Markowski uważa, że nazwa na tablicy ogłoszeniowej powinna być jak najprostsza i zawierać nazwę osiedla. Przypomniał, że Osiedla Piątkowo Północ niedawno zmieniło nazwę, poprzednio nazywało się Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Ta zmiana powinna już pomóc w odróżnianiu jednostki pomocniczej od organów spółdzielczych. Wydział jest otwarty na dyskusję.

Jak podkreślał Sekretarz Miasta Stanisław Tamm ważna jest jednolitość oznaczeń osiedli oraz to, aby były one rozpoznawalne wśród mieszkańców. Wyraźne odróżnienie nazewnicze od spółdzielni też jest ważne, jednakże chcąc zastosować inną nazwę niż "Osiedle", należało by ten zamiar skonsultować z Urzędem Wojewódzkim, aby upewnić się, czy nowe określenie będzie prawnie możliwe.

Przewodniczący Podkomisji ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania - Filip Olszak zaznaczył, że ewentualne zmiany w tym zakresie powinny być szeroko konsultowane z radami osiedli. Właśnie Podkomisja kierowana przez radnego Olszaka będzie kontynuować ten temat.

Zdaniem radnej Moniki Danelskiej, przewodniczącej Komisji Współpracy Lokalnej, trzeba również rozważyć koszty ewentualnych zmian oraz jak wpłynie to na świadomość mieszkańców i rozpoznawalność jednostek pomocniczych. Dodała, że kwestia nazwy wydaje się być może błaha, ale oddaje ona wspólnotowość i identyfikowanie się mieszkańców z jednostką pomocniczą.

oprac. red.