grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Ten rok i przyszły

Radni z Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia rozmawiali o przyszłorocznym budżecie oraz o kilku zmianach w budżecie na ten rok.

Siedziba główna MOPR przechodzi kompleksową modernizację (fot. PIM) - grafika artykułu
Siedziba główna MOPR przechodzi kompleksową modernizację (fot. PIM)

Z prezentacji przedstawionej radnym wynika, że jeszcze w tegorocznym budżecie zajdzie kilka zmian. Jest to przeważnie powiązane z przeniesieniami realizacji inwestycji na 2022 rok. Wśród wymienionych kwot znajduje się m.in. 901.324 zł przeniesiona na 2022 rok z powodu przesuwającego się terminu zakończenia prac budowlanych związanych z modernizacją siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Kwota ta zostanie zwiększona w przyszłym roku o 589.406 zł, które zostaną przeznaczone na modernizację elewacji budynku.

Wśród inwestycji zaplanowanych na przyszły rok znalazły się m.in. modernizacja apteki w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei (2.750.000 zł), budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Perzyckiej (3.545.879 zł) oraz rozbudowa głównego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej o nowe skrzydło (11.116.257 zł).

Inwestycją, która szczególnie zainteresowała radnych jest budowa tężni solankowych przy POSUM. Zdaniem radnych jest to inwestycja, którą należy poważnie przemyśleć. Największe wątpliwości wzbudziła lokalizacja, gdyż tężnie miałyby powstać pomiędzy budynkami POSUM a Castoramą. Na ten cel w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 469.000 zł, ale możliwe, że inwestycja nie dojdzie do skutku.

Tym, co zaniepokoiło radnych, jest także fakt, że budżecie nie zaplanowano pieniędzy na opiekę nad dziećmi w żłobkach niepublicznych. Głos w tej sprawie zabrała Beata Sobieraj ze Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych ProRodzina, która przekonywała, że dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach niepublicznych będzie dla miasta tańsze niż tworzenie nowych miejsc w żłobkach publicznych. Ten temat ma powrócić w marcu, w czasie uzupełnianiu budżetu.

wi