grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Trener Senioralny

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu programu Trener Senioralny w czasie pandemii, zarówno podczas zamrożenia działalności większości instytucji, jak i teraz, gdy wracają one do normalnego funkcjonowania.

Fot. Trener Senioralny
Fot. Trener Senioralny

Realizacja projektu Trener Senioralny odbywa się w ramach Budżetu Obywatelskiego. W połowie marca nastąpiło zawieszenie zajęć, podobnie jak wielu innych aktywności w związku z pandemią. Po około dwóch tygodniach, na przełomie marca i kwietnia, trenerzy pracujący w programie zaczęli prowadzić zajęcia online i stopniowo je rozwijać. Spotkało się to z bardzo dużą popularnością wśród seniorów, a zajęcia zaczęły być także emitowane na żywo na antenie telewizji WTK (współpraca będzie kontynuowana mimo odmrożenia). O zajęciach online informował również miesięcznik "Senioralny Poznań" wydawany przez Wydawnictwo Miejskie Posnania. Szczegółowe informacje na temat zajęć i zapisów można znaleźć na stronie: trener.awf.poznan.pl/senioralny. Informacji udziela również Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Radne Halina Owsianna i Lidia Dudzak zwracały uwagę, że program Trenera Senioralnego powinien być na stałe wpisany w budżet, aby nie był uzależniony od tego, czy w danym roku otrzyma środki z Budżetu Obywatelskiego. Projekt co roku otrzymuje dofinansowanie, ale jego przesunięcie do stałego budżetu stworzyło by z kolei szanse dla innych projektów w ranach Budżetu Obywatelskiego.

Przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów zgadzają się, że projekt jest cenny i powinien być kontynuowany. Okazją do dodatkowego propagowania aktywności fizycznej mogłyby by stać się, ich zdaniem, festyny osiedlowe. Pytali również, czy jeśli osiedle zorganizuje grupę osób, trener mógłby przyjechać i poprowadzić zajęcia? Uczestniczący w posiedzeniu trenerzy prowadzący zajęcia z seniorami zadeklarowali, że jest taka możliwość.

mat.