grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Trzeba budować poczucie wspólnoty

Uroczysta sesja Rady Miasta Poznania, odbyła się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Epidemia nie przeszkodziła w docenieniu i uhonorowaniu ludzi, którzy codzienną pracą wnoszą wartość dodaną w życie naszego miasta, promują je w kraju i za granicą.

Uroczysta Sesja Rady Miasta Poznania
Uroczysta Sesja Rady Miasta Poznania

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz powitał gości, wśród których byli m.in., parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, instytucji i stowarzyszeń, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oraz były prezydent Ryszard Grobelny. W swoim wystąpieniu Grzegorz Ganowicz podkreślał, że jest to szczególna sesja uroczysta ze względu na czas epidemii. Dziękował za za gościnę prezesowi Grupy MTP Tomaszowi Kobierskiemu, ale przede wszystkim z wyrazami wdzięczności zwrócił do tych, którzy w ostatnim czasie dbają nasze bezpieczeństwo, podejmując wysiłek i pracę w trudnych warunkach. Wymienił m.in.: służby medyczne, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwa, służby techniczne. Podziękował wszystkim, którzy wsparli służbę zdrowia materialnie lub finansowo. - To pomoc nie do przecenienia - mówił przewodniczący RMP. Również mieszkańcom Poznania przekazał wyrazy podziękowania za zachowanie spokoju i cierpliwości. Nie jest to łatwe, ale pomaga przejść bezpiecznie przez epidemię.

W dalszej części wystąpienia Grzegorz Ganowicz przypomniał od dwóch szczególnie ważnych rocznicach. W sierpniu przypada 40. rocznica powstania "Solidarności", związku i ruchu społecznego, który doprowadził do wielkiej zmiany w Polsce. Wtedy Polacy po raz pierwszy od drugiej wojny mieli poczucie wspólnoty i mówili otwarcie o wolności. Tego ruchu wolnościowego nie zatrzymał stan wojenny i lata 80, dlatego udało się wygrać wybory w 1989 roku. Z odrodzeniem się w Polsce wolności wiąże się z kolei 30. rocznica odrodzenia samorządu w naszym kraju. W 1990 roku zdawano sobie sprawę jak bardzo potrzebna jest decentralizacja. Samorząd przyniósł społecznościom lokalnym autonomię, możliwość decydowania, zmienił Polskę, był najbardziej udaną reformą. Poznaniacy i Wielkopolanie brali też aktywny udział w tworzeniu ustaw samorządowych w 1990 roku. Grzegorz Ganowicz wspominał, że budowanie samorządności to także jego doświadczenie, wielu jego znajomych i przyjaciół, dlatego tym bardziej boleśnie odczuwa gdy ten dorobek dla doraźnych celów politycznych jest demolowany. Podkreślał, że nie chodzi o politykę, ale o wartości i zasady wyrastające z sierpnia 80, niezbędne do budowania poczucia wspólnoty. Wspólnota sprawia, że w trudnych chwilach nie jesteśmy sami.

Tradycyjnie podczas uroczystej sesji wręczono honorowe tytuły i nagrody Miasta Poznania. Honorowe Obywatelstwo Poznania otrzymała ma prof. Maria Siemionow - ceniona na całym świecie specjalistka chirurgii i transplantologii, która jako jedna z pierwszych na świecie przeprowadziła udaną operację prawie całkowitego przeszczepu twarzy. Jest absolwentką Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania otrzymali: Ilona Dworak-Cousin - izraelska działaczka społeczno-kulturalna, poetka, dziennikarka, pisarka polsko-żydowskiego pochodzenia, popularyzatorka kultury polskiej w Izraelu, przewodnicząca Towarzystwa Przyjaźni Izrael-Polska. Dzięki jej zaangażowaniu Poznań i Ra'anana zostały maistami partnerskimi. Profesor Tomasz Jasiński - mediewista, profesor historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii, dyrektor Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. Maciej Musiał - w latach 80. aktywny działacz "Solidarności". Od 1997 do 2000 roku był wojewodą poznańskim i wielkopolskim. W latach 2000-2001 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka. Był również dyrektorem biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Andrzej Porawski - jeden z pionierów samorządu w Poznaniu i Polsce, w latach 90. radny Miasta Poznania, członek Zarządu Miasta, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dyrektor Biura Związku Miast Polskich od reaktywowania tej organizacji. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego obchodzi w tym roku 100-lecie swojego istnienia. Prof. Maria Siemionow i Ilona Dworak-Cousine nie mogły odebrać tytułów osobiście, ponieważ mieszkają za granicą i z uwagi na ograniczenia epidemiczne nie mogły przyjechać. Tytuły zostaną wręczone osobiście, gdy będzie to możliwe.

Nagrodę Artystyczną Miasta Poznania otrzymała Malina Prześluga-Delimata - kierowniczka literacka i dramaturżka Teatru Animacji w Poznaniu. W jej dorobku znajduje się kilkanaście książek dla dzieci oraz kilkadziesiąt wielokrotnie nagradzanych tekstów dramatycznych. Jej sztuki ponad 70 razy adaptowano w teatrach dramatycznych i lalkowych w Polsce oraz zagranicą. Jej dramaty przetłumaczono na francuski, angielski, niemiecki, bułgarski, ukraiński, rumuński, białoruski, rosyjski i węgierski. Jako autorka tekstów piosenek stoi zarówno za płytami ilustrującymi dźwiękowo spektakle Teatru Animacji, jak i za utworami formacji Chór Czarownic.

Tegorocznym laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania został Łukasz Piątkowski, doktor habilitowany w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Specjalizuje się w czasowo-rozdzielczej mikroskopii i spektroskopii oraz ich zastosowaniu w badaniach biofizycznych. Głównym tematem jego badań jest struktura i dynamika wody w układach biologicznych oraz badania pojedynczych cząsteczek w nanoukładach. Zajmuje się również rozwojem technik mikroskopowych i spektroskopowych do badań w nanoskali.

Tomasz Kaczor otrzymał w tym roku Nagrodę Sportową Miasta Poznania. Znakomity kajakarz, od początku swojej kariery sportowej związany z klubem Warta Poznań. Medalista mistrzostw Europy i uniwersjady. Dwukrotnie uczestniczył w igrzyskach olimpijskich. W 2012 roku w Londynie, razem z Marcinem Grzybowskim, zajął dziewiąte miejsce na 1000 m, natomiast w 2016 roku w Rio de Janeiro znalazł się na ósmym miejscu w konkurencji jedynek kanadyjek na 1000 m. Nagrodę Sportową dla najlepszego trenera otrzymał Dariusz Bresiński, również związany z Wartą Poznań. Pod jego okiem zawodnicy Zielonych co roku zdobywają medale mistrzostw Polski w każdej kategorii wiekowej, a także na arenach międzynarodowych. Był trenerem reprezentacji Polski w kajakarstwie podczas IO w Rio de Janeiro odpowiedzialnym bezpośrednio za przygotowanie sportowe Tomasza Kaczora.

oprac. mat.