Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Unia, Związek, Stowarzyszenie

Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych kontynuując temat udziału Poznania w zrzeszeniach i organizacjach, tym razem zapoznała się z działalnością: Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich i Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, fot. materiały ZMP
Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich, fot. materiały ZMP

Działalność Unii Metropolii Polskich omówił dyrektor Biura tej organizacji Tomasz Fijołek. W skład UMP wchodzi 12 miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław. Prezesem Unii jest prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zasiada w Zarządzie UMP. Formalnie Unia Metropolii Polskich jest fundacją im. Pawła Adamowicza, zamordowanego rok temu prezydenta Gdańska. Przedstawiciele 12 miast członkowskich współdziałają w komisjach problemowych: Sekretarzy Miast, Skarbników Miast, ds. Biznesu i Wiedzy, ds. Bezpieczeństwa, Edukacji i Mediów, ds. Europejskich, ds. Urbanistyki, ds. Kultury i Sportu, ds. Osiedleńczych, ds. Środowiska, ds. Społecznych, ds. Obywateli Miast. Ponadto w zespołach: ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ds. Odpadów Komunalnych, ds. Projektu ADAPTCITY, ds. Ekostrategii, ds. Migracji i Integracji, ds. Ustrojowych. Komisje i zespoły organizują konferencje i seminaria. Przygotowują projekty stanowisk Zarządu i Rady UMP w sprawach ważnych dla rozwoju metropolii. Tematy podejmowane przez UMP dotyczą nie tylko samych miast, ale obszarów metropolitarnych. Przedstawiciele Unii zasiadają w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Siedzibą UMP jest Warszawa.

Związek Miast Polskich reprezentował również dyrektor biura Andrzej Porawski (w przeszłości radny Miasta Poznania). Siedziba tej organizacji znajduje się w Poznaniu. ZMP został utworzony w 1990 roku, po reaktywowaniu w Polsce samorządu terytorialnego. Obecnie ZMP skupia 328 miast. Podstawowe obszary aktywności Związku to: aktywność legislacyjna, wymiana doświadczeń między miastami, promowanie i budowa pozytywnego wizerunku samorządu. Przedstawiciele ZMP również zasiadają w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W ramach ZMP działa 19 komisji tematycznych. Są to gremia doradcze, w których pracuje ponad 600 pracowników samorządowych z miast członkowskich. Do zakresu działania komisji należy m.in.: opiniowanie i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny. Stanowiska komisji są prezentowane na posiedzeniach Zarządu, który na ich podstawie przyjmuje niektóre stanowiska Związku. Komisje zajmują się sprawami: administracji, bezpieczeństwa i porządku publicznego, edukacji, finansów, geodezji i infrastruktury informacji przestrzennej, gospodarki komunalnej, nieruchomościami, mieszkaniowej i przestrzennej, kultury, małych miast, partycypacji społecznej, polityki europejskiej i współpracy zagranicznej, polityki miejskiej i rozwoju miast, polityki społecznej, sportu, transportu i turystyki. Władzami ZMP są: Zgromadzenie Ogólne składające się z przedstawicieli wybieranych przez Rady miast członkowskich oraz Zarząd będący organem wykonawczym. Przedstawicielem Poznania w ZMP jest przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. Najbliższe posiedzenie Zarządu ZMP odbędzie się 14 lutego.

W skład Stowarzyszenia Metropolia Poznań tworzą Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz 21 gmin: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne. Prezesem Zarządu jest prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, a wiceprezesami Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły Włodzimierz Kaczmarek, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. O projektach realizowanych przez Stowarzyszenie opowiadał radnym dyrektor Biura Metropolii Poznań Piotr Wiśniewski. Sprawy będące przedmiotem prac stowarzyszenia to m.in.: zintegrowany transport kolejowy, koncepcja budowy węzłów przesiadkowych, inwentaryzacja obiektów stacyjnych i koncepcja ich zagospodarowania, metropolitarny system tras rowerowych, parkingi P&R, modernizacja obiektów zabytkowych, Poznańska Kolej Metropolitarna. Wśród tzw. projektów miękkich wymienić można: poprawę dostępu do usług opiekuńczych dla dzieci do lat 3, aktywizacja osób powracających na rynek pracy po urlopie wychowawczym, Edukacyjna Sieć Antysmogowa.

mat.