grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Wspólny Poznań - nowy klub w Radzie Miasta

Utworzyło go sześcioro radnych dotychczas związanych z Lewicą, Prawem do Miasta, Koalicją Obywatelską oraz Prawem i Sprawiedliwością.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

W skład nowego klubu weszli radni: Przemysław Polcyn (przewodniczący), Dorota Bonk-Hammermeister (wiceprzewodnicząca), Łukasz Kapustka (wiceprzewodniczący), Halina Owsianna, Henryk Kania i Paweł Sowa.

Przemysław Polcyn tym samym wystąpił z klubu Koalicji Obywatelskiej, a Łukasz Kapustka z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Pozostali radni nowego klubu nie byli dotąd zrzeszenie w żadnym klubie. Halina Owsianna i Henryk Kania weszli do Rady Miasta z listy Lewicy, a Dorota Bonk-Hammermeister i Paweł Sowa z listy Prawa do Miasta. Klub w Radzie Miasta Poznania mogą utworzyć minimum 3 osoby.

Radni z nowego klubu tak piszą o sobie na stronie internetowej Wspólnego Poznania:

"Jesteśmy grupą aktywnych, niezależnych radnych, mamy różne poglądy i pomysły, ale łączy nas wspólny cel - dobro naszego miasta. Chcemy, by rada miasta znów stała się miejscem debaty i dialogu, dzięki którym będzie można wspólnie znajdować najlepsze rozwiązania dla mieszkańców i dla rozwoju Poznania. Niezależność, nieskrępowana partyjnymi interesami debata, wielość opinii, różnorodność światopoglądowa, kreatywność, otwartość na mieszkańców - te wartości przyświecają naszym działaniom.

Są wśród nas osoby o różnych światopoglądach, od liberalnych, lewicowych po konserwatywne. Pracę w Radzie Miasta traktujemy jako zaszczyt i zobowiązanie względem mieszkańców. To Państwo wybierając nas, powierzyliście nam swoje nadzieje i problemy - to Wy nadajecie sens naszej obecności w Radzie Miasta Poznania. Postanowiliśmy utworzyć nowy klub radnych, aby skuteczniej realizować zobowiązania, jakich podjęliśmy się przed naszymi wyborcami."

Poza podejmowaniem inicjatyw mających na celu rozwiązywanie codziennych problemów osób mieszkających w Poznaniu radni Wspólnego Poznania chcą zająć się w szczególności takimi obszarami jak: ochrona środowiska, rozwój lokalnej demokracji, zrównoważona mobilność, pozyskiwanie pieniędzy dla Poznania, wspieranie mieszkańców w zakresie edukacji, kultury, zdrowia i opieki społecznej. Lista szczegółowych postulatów jest bardzo długa: ochrona drzew przy inwestycjach; ochrona klinów zieleni przed zabudową (przyglądanie się zapisom planów zagospodarowania przestrzennego); rozwój systemu parków kieszonkowych; mała retencja; nowe nasadzenia drzew, także w obszarach zabudowanych; walka ze smogiem przez stopniową eliminację nieekologicznych źródeł ciepła; wspieranie integracji cudzoziemców; zwiększenie roli rad osiedli, zwiększenie wysokości środków rad osiedli; wsparcie dla organizacji pozarządowych (np. stawki preferencyjne dla najmu lokali); wzmacnianie rozwoju postaw obywatelskich poprzez przejrzyste procedury i zasady funkcjonowania; wzmacnianie sektora kultury; konsekwentna realizacja programu rowerowego; stworzenie korzystnej cenowo Taryfy Poznańskiej dla transportu publicznego, promującej rozliczanie podatków w Poznaniu; powrót do promocji komunikacji miejskiej wśród najmłodszych (darmowe przejazdy komunikacją miejską dla uczniów szkół podstawowych); wsparcie rozwoju kolei metropolitalnej; lobbying na rzecz gruntownej modernizacji poznańskiego węzła kolejowego (w tym przywrócenia do życia starego dworca Poznań Główny); tworzenie przyjaznych przestrzeni dla ruchu pieszego; wspieranie budowy nowych tras tramwajowych; wprowadzenie tzw. Karty Poznaniaka, systemu zniżek dla mieszkańców rozliczających w Poznaniu podatek PIT; przejrzysty budżet czyli jasne informowanie o tym na co Miasto wydaje pieniądze; wsparcie nauki, promocja studiowania i osiedlania się w Poznaniu (pozyskiwanie studentów w kontekście problemów demograficznych); przyciąganie i wspieranie inwestycji (promocja gospodarcza miasta); pozyskiwanie pieniędzy z różnych funduszy i programów pomocowych; kwestia dążenia do poprawy opieki zdrowotnej oraz wsparcia rodziców najmłodszych dzieci; polityka prorodzinna.

Obecnie nadal najsilniejszym i większościowym klubem w Radzie Miasta jest Koalicja Obywatelska (20 radnych), PiS ma 8 radnych, a Wspólny Poznań 6. 

mat.