grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Współpraca lokalna

Na ostatnim posiedzeniu Komisja Współpracy Lokalnej przyjęła plan pracy na 2022 rok oraz podsumowała działania w 2021 roku. Wśród tegorocznych tematów znalazły się dalsze prace nad ewaluacją reformy jednostek pomocniczych.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

W 2021 roku odbyło się 12 spotkań Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W jej skład wchodziło 15 osób. W tym czasie radni zaopiniowali 19 projektów uchwał oraz omówili tematy związane m.in. z Poznańskim Budżetem Obywatelskim, Centrum Inicjatyw Lokalnych, Smart City, zmianami statutów osiedli, ochotniczymi strażami pożarnymi i dzikimi zwierzętami w mieście.

W lipcu komisja została podzielona na dwie - Komisję Współpracy Lokalnej oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Komisja Współpracy Lokalnej zakończyła pracę w roku 2021 w składzie 9 osób. W 2021 roku zwołano 6 spotkań, opiniując 8 projektów uchwał.

Powołana w maju 2020 r. Podkomisja ds. Ewaluacji i Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania spotkała się 6 razy i omawiała propozycje zapisów projektu statutu osiedla oraz regulaminu rady osiedla.

W 18-punktowym planie pracy na 2022 rok pojawiły się zagadnienia związane z: Poznańskim Centrum Mediacji, Poznańskim Budżetem Obywatelskim, ewaluacją reformy jednostek pomocniczych, współpracą z Młodzieżową Radą Miasta, Miejską Radą Seniorów, Centrum Inicjatyw Rodzinnych i Centrum Inicjatyw Senioralnych, Metropolitalnym Systemem Informacji Przestrzennej oraz Związkiem Miast Polskich.

bs