grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Współpraca z organizacjami samorządowymi

Komisja Współpracy Lokalnej spotkała się na wyjazdowym posiedzeniu w siedzibie Fyrtla Główna. Radni rozmawiali o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, finansowaniu tej działalności i potrzebach na najbliższe lata.

Biblioteka społeczna została stoworzona przez mieszkańców dzielnicy Główna - grafika artykułu
Biblioteka Społeczna Fyrtla Główna, fot. SM

Radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi oraz wolontariackimi. Taki program współpracy powstaje co roku i jest opracowywany we współpracy z organizacjami społecznymi. Projekt był poddany konsultacjom ze stroną społeczną. Przewidziano w nim 22 zadania priorytetowe, jest wśród nich "rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Miasto wyda na działania o charakterze społecznym około 100 mln zł, choć kwota zaplanowana zwykle okazuje trochę za mała, w stosunku do wydatków. Wszyscy radni obecni na komisji (6) zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały.

W drugim punkcie rozstrzygnęli ws. trybu spotkań komisji. Oddali 6 głosów za, uznając, że komisja ma się nadal spotykać w trybie zdalnym. Jeżeli zajdzie potrzeba spotkania "na żywo", np. w siedzibie jakiejś instytucji czy organizacji społecznej, radni będą musieli przegłosować taką zmianę.

W kolejnym punkcie posiedzenia o działalności Fyrtla Główna opowiedział animator społeczny Daniel Stachuła. Fyrtel prowadzony przez Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury zajmuje się aktywizacją społeczną mieszkańców na terenie dzielnicy Główna, we wschodniej części miasta. Fyrtel Główna prowadzi wiele działań. Organizuje wystawy, warsztaty, spektakle, ma program rezydencji artystycznych. Rezydencja przewiduje 10 tys. zł grantu dla artystów niezależnych, których do realizacji rezydencji wybiera komisja ekspercka.

Prowadzone są różne projekty społeczno-artystyczne w tym np. umuzykalnianie młodzieży, czy zajęcia poetyckie (tzw. slam poetycki) dla seniorów. Dzięki inicjatywie Fyrtla działa Biblioteka Sąsiedzka, powstała całkowicie społecznie, w oparciu o aktywność mieszkańców, wiele wydawnictw pomogło i przekazało książki, które zasiliły księgozbiór, który liczy już ponad 10 tysięcy książek. Bibliotekarzami są mieszkańcy pracujący społecznie, pełniący dyżury raz na jakiś czas. Biblioteka nie ogranicza się do wypożyczania i katalogowania książek, ale działa aktywnie. Organizuje spotkania z pisarzami, m.in. autorką kryminałów Joanną Jodełką, pisarzem-przyrodnikiem Adamem Robińskim.

Mieszkańcy tworzą archiwum dzielnicy Główna, zbierają zdjęcia, dokumenty i pamiątki. Fyrtel przygotował dwa spacery wirtualne po dzielnicy, uruchomił otwarty ogród Nadolnik, stworzony przez mieszkańców wspólnie z parafią, która udostępniła teren. Powstała też mapa sentymentalna dzielnicy opowiedziana z perspektywy wody. Fyrtel wspiera inicjatywy oddolne i dysponuje środkami na ten cel. Może je przeznaczyć na wykłady czy warsztaty, jeśli ktoś chce je prowadzić.

Daniel Stachuła zapowiedział, że Fyrtel Głowna uruchomi wkrórce Pracownię Aktywności Lokalnej, gdzie będzie szkolić liderów społecznych. Projekt dostał duże dofinansowanie z funduszy norweskich - 100 tys. euro. Ruszy też pracownia Aktywności Młodzieżowej. W FG pracują osoby na etacie, dzięki czemu miejsce to działa przez cały tydzień, a także w soboty i niedziele. W ostatnim roku zorganizował około 360 wydarzeń. - Oznacza to, że prawie codziennie coś się u nas dzieje - powiedział Stachuła. 37 proc. środków na działalność Fyrtla pochodzi budżetu miasta, 60 proc. to środki zewnętrzne np. z Ministerstwa Kultury, 3 proc. to środki prywatne biznesu, czyli pochodzące od sponsorów. Jednym ze sponsorów Fyrtla jest spółka ciepłownicza Veolia.

Na koniec posiedzenia radni zapoznali się z prezentacją dotyczącą Poznańskiego Centrum NGO-sów i wolontariatu, działającego na Chwaliszewie.

oprac. szym