grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach

Komisja Oświaty i Wychowania pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały ws. zmian w wynagradzaniu nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Od początku marca regulacje płac mają objąć nauczycieli pracujących w przedszkolach.

Fot. Miasto Poznań - grafika artykułu
Fot. Miasto Poznań

Obecnie przedszkolni nauczyciele otrzymują miesięczny dodatek w wysokości 255 zł za opiekę nad oddziałem. Od przyszłego miesiąca ma się to zmienić - Miasto zaplanowało podniesienie dodatku do 300 zł. Oznacza to zrównanie ich z dodatkami za wychowawstwo w szkołach. Podwyżki zostały uzgodnione ze związkami zawodowymi.

- W tym roku, kiedy mamy covid nauczyciele przedszkoli faktycznie są na pierwszej linii frontu. Przypomnę, że przedszkola pracują tak naprawdę bez przerwy, oprócz tej wakacyjnej. Są oni narażeni na codzienne zarażenia koronawirusem, dlatego też uważamy razem z prezydentem, że powinniśmy zrównać ten dodatek z dodatkiem dla nauczycieli w szkołach. - argumentował uchwałę Wiesław Banaś, zastępca dyrektora Wydziały Oświaty.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały dotyczący wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Mechanicznych. Jak tłumaczyli urzędnicy, będzie to nowość w ofercie edukacyjnej poznańskich szkół średnich - tworzenie takich oddziałów zostało umożliwione przy ostatnich zmianach w ustawie o prawie oświatowym. Potencjalna klasa będzie się różnić od dotychczasowych klas mundurowych. Na jej uruchomienie zezwolenie musi wydać minister obrony narodowej, a wcześniej szef wojewódzkiego sztabu wojskowego oceni wniosek szkoły. Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w takim oddziale przejdą m.in. szkolenie wojskowe. Zespół Szkół Mechanicznych to jedyna szkoła w mieście, która postanowiła skorzystać z nowych możliwości prawnych.

bs