grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

XLVII sesja Rady Miasta Poznania - dokończenie

Radni dokończyli dzisiaj 47. sesję Rady Miasta Poznania. Dyskutowali m.in. nad zmianami w zapisach i przedłużeniu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zapoznali się i zatwierdzili sprawozdania finansowe szpitali i POSUM.

Budowa osiedla PTBS na Strzeszynie, fot. PTBS - grafika artykułu
Budowa osiedla PTBS na Strzeszynie, fot. PTBS

Na początek radni zapoznali się projektem uchwały ws. podziału spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i zawiązania nowej spółki prawa handlowego. Spółka PTBS ma obecnie w administracji 3400 mieszkań, jednak nie wszystkie są w Poznaniu. 188 mieszkań zbudowano w Lesznie. Administrowanie nimi nie leży w zadaniach Miasta Poznania. Poznań obejmie 100 proc. udziałów w nowo zawiązanej spółce, a swoje udziały w wydzielonej spółce sprzeda Lesznu lub innemu zainteresowanemu inwestorowi. Sytuacja prawna spółki PTBS nie zmieni się. Rozmowy władz Poznania i Leszna w tej sprawie toczą się od kilku miesięcy. Rozwiązanie proponowane przez Poznań jest przedyskutowane z gminą Leszno i przez nią zaakceptowane. RMP przyjęła uchwałę w sprawie.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 31 w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 21. Przekształcenie polega na zmianie siedziby przedszkola z ul. Mielżyńskiego na ul. Krakowską 10. Rodzice dzieci zaakceptowali zmianę lokalizacji.

30 głosami "za", bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się Rada przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Konieczność zmiany uchwały wymusiła zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty.

Radni zmienili też uchwałę w sprawie "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020". W przyjętym w 2011 r. "Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zawarte zostały długofalowe cele związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Urzędnicy poprosili radnych o możliwość przedłużenia programu w związku z sytuacją epidemiczną. Chodzi o to, by realizacja zadań programu mogła trwać do 31 grudnia 2021 roku. W przypadku tej uchwały radni PiS wstrzymali się od głosu. Jak wyjaśnił Krzysztof Rosenkiewicz, chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na nierzetelne i nie do końca ugruntowane stwierdzenia np. dotyczące powiązania przemocy w rodzinie ze spożywaniem alkoholu.

Wiele pytań wywołał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Radna Ewa Jemielity pytała m.in. o zobowiązania i stan rachunku bankowego POSUM-u. Ostatecznie Rada przyjęła sprawozdanie. 20 radnych było "za", 7 "przeciw", 4 - wstrzymało się od głosu. Radni przyjęli także uchwały ws. sprawozdań finansowych Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei i Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia, który wykazał dodatni bilans finansowy w wysokości 42 mln zł.

Radni zmienili też uchwałę w sprawie statutu osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Jest to konsekwencja faktu, że Rada Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki wystąpiła do Rady Miasta Poznania o zmianę nazwy rady osiedla na "RO Piątkowo Północ" i podjęła w tej sprawie uchwałę. By zmienić nazwę rady, konieczne są zmiany w statucie osiedla i załącznikach do niego.

Jak uzasadnia rada osiedla, nazwa Piątkowo Północ odnosi się do historii tego miejsca. W uzasadnieniu RO wskazała, że na tym terenie, w wyniku procesów historycznych, ukształtował się najpierw folwark Piątkowo, a później wieś Piątkowo (niem. Schönherrnhausen) położona w rejonie ul. Teofila Mateckiego. Zmiana nazwy rady osiedla jest więc powrotem do nazwy historycznie zakorzenionej w świadomości społeczności lokalnej. W dniach od 25 stycznia do 15 lutego 2021 r. przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki dotyczące zmiany statutu osiedla. Ich organizatorzy przyznali jednak, że wielu mieszkańców biorących udział w konsultacjach, uznało, że chodzi o zmianę nazwy rady osiedla, a nie nazwy osiedla. Ostatecznie Rada Miasta Poznania 20 głosami "za", przy 7 głosach "przeciw" przyjęła uchwałę ws. zmiany nazwy. Rada zmieniła też uchwałę w sprawie statutu Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo. Podobnie jak w poprzednim przypadku, o zmianę wystąpiła Rada Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo, która chce zmiany nazwy na Osiedla na Starołęka-Minikowo.

oprac. szym

Zobacz więcej: