grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

XLVII sesja RMP

Uchwała w sprawie nazwania skweru imieniem Lecha i Marii Kaczyńskich była jedną z 20, nad którymi debatowali we wtorek (1 czerwca) poznańscy radni. 22 głosami "za", przy 7 głosach "przeciw" przyjęli uchwałę w tej sprawie. Jednak najdłuższą dyskusję w czasie 47. sesji Rady Miasta Poznania wywołała kwestia finansowania rad osiedli. 

Teren, który zostanie nazwany skwerem im. Marii i Lecha Kaczyńskich, fot. biuletyn.poznan.pl - grafika artykułu
Teren, który zostanie nazwany skwerem im. Marii i Lecha Kaczyńskich, fot. biuletyn.poznan.pl

W punkcie poświęconym ustaleniu porządku obrad głos zabrał radny Andrzej Rataj, który złożył wniosek o wykreślenie projektu uchwały w sprawie nazwania skweru imieniem Lecha i Marii Kaczyńskich. Zwrócił uwagę, że w przypadku uchwał nazewniczych wymagana jest opinia odpowiedniej rady osiedla. W tym przypadku Rada Osiedla Stare Miasto nie wydała opinii, chcąc zająć się sprawą w późniejszym terminie. Radni miejscy uznali jednak, że chcą debatować nad uchwałą już na wtorkowej sesji i odrzucili wniosek radnego.

W następnej kolejności radni przyjęli uchwałę ws. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Teresie Zarzeczańskiej-Różańskiej, znanej pływaczce długodystansowej,  czwartej kobiecie w historii, która przepłynęła kanał La Manche, utytułowanej zawodniczce sekcji pływackiej Lecha Poznań i Klubu Płetwonurków Delfin, a także trenerce pływackiej. W lutym 2020 roku kapituła Poznańskiej Gali Sportu nadała jej tytuł Superseniora Poznańskiego Sportu. Rada Miasta Poznania głosowała w tej sprawie jednogłośnie, oddając 34 głosy "za".

Radni nadali też tytuły Zasłużonych dla Miasta Poznania: instruktorowi lotniczemu - Hieronimowi Kowalskiemu, działaczce podziemnej Solidarności - Barbarze Napieralskiej, badaczce historii opery - Elżbiecie Nowickiej i prof. Sławomirze Wronkowskiej-Jaśkiewicz, byłej sędzi Trybunału Konstytucyjnego. Radni mają też prawo nadać tytuł Zasłużonego dla miasta jednej organizacji społecznej, stowarzyszeniu czy grupie osób. W tym roku Rada Miasta Poznania uhonorowała tym tytułem wszystkich pracowników medycznych, socjalnych i wolontariuszy zaangażowanych w bezpośrednią walkę z pandemią Covid-19. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały w tej sprawie.

By budowa linii tramwajowej na Naramowickiej mogła być kontynuowana i przebiegała bez zakłóceń, konieczne jest zwiększenie środków na tę inwestycję. Wzrost kosztów wynika z odnalezienia na placu budowy niezidentyfikowanego wcześniej wysypiska odpadów. Znajdują się przede wszystkim budowlane porzucone w latach 60 i 70. Jak się okazało, odpadów jest więcej niż dotąd szacowano. Koszty ich usunięcia będą więc większe o 22 mln zł i sięgną łącznie kwoty ponad 60 mln zł. W Wielkopolsce są tylko dwie firmy, które przyjmują tego typu odpady. Trzeba je jednak przetransportować z Poznania do miejsca utylizacji, a ich przewóz także jest znacznym wydatkiem.

Radni długo dyskutowali na temat wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania i w budżecie, by można było zwiększyć środki na usunięcie składowiska. Chcieli się m.in. dowiedzieć, dlaczego w toku projektowania budowy nie wykryto nielegalnego składowiska i czy nie można było zastosować techniki palowania, jaką zastosowano kilkanaście lat temu na ul. Nowe Zawady, która też biegnie przez dawne wysypisko. Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski zapewnił, że miasto nadal pracuje nad ustaleniem odpowiedzialnego za powstanie składowiska. Po długiej dyskusji radni przyjęli obie uchwały w sprawie zmian w miejskich finansach zatem pieniądze na usuwanie odpadów są zabezpieczone.

Rada przyjęła też uchwałę, która pozawala miastu przekazać 500 tys. zł na "wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznania - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)". Ma to związek z planowanym na lipiec i sierpień remontem tramwajowej sieci trakcyjnej na ul. Starołęckiej. Tą ulicą nie będą jeździły tramwaje, zatem miasto chce umożliwić szybszy dojazd na Starołękę koleją z dworca Poznań Główny. Miasto dofinansuje więc dodatkowe kursy pociągów, wprowadzi "Bilet Starołęcki" za 4 zł, przypomni też o fakcie, że posiadacze sieciówek miesięcznych mają prawo do bezpłatnych przejazdów kolejowych na terenie Miasta Poznania. 

Długą, prawie trzygodzinną dyskusję, wywołały dwa projekty uchwał dotyczące środków finansowych dla rad osiedli. Miasto porządkuje w nich m.in. kwestie podatku od nowo zbudowanych inwestycji, z którego środki w części trafiają do rad osiedli. Cześć radnych wskazywała, że rady osiedli obawiają się, że stracą na zmianach, ale przede wszystkim, że są zaskoczone szybkim trybem procedowania uchwał. Druga grupa radnych argumentowała, że procedury były zachowane i osiedla nie stracą na zmianach, a wręcz przeciwnie - zyskają. Ostatecznie radni zagłosowali za przyjęciem obu uchwał ws. finansów osiedli.

W bloku uchwał planistycznych radni uchwalili miejscowy plan dla terenu Morasko - Radojewo - Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu i kolejny mpzp dla Rejonu ulicy Majakowskiego. Przyjęli też uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Bolesława Chrobrego - część północna C" w Poznaniu oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic Winiarskiej, Szydłowskiej i Witosa" w Poznaniu.

Rada Miasta Poznania miała też nadać nazwę niewielkiemu zielonemu terenowi na Strzeszynie. Początkowo miał być skwerem, ale z inicjatywy rady osiedla Strzeszyn teren, zamiast jednej działki, obejmie łącznie cztery działki i będzie parkiem im. Alberta Camus. Przez nadanie imienia temu terenowi miasto uhonoruje francuskiego pisarza, dla którego ważne były sprawy polskie. W 1957 r. Camus otrzymał literacką Nagrodę Nobla. W 1956 r. na wieść o buncie poznańskich robotników zorganizował w Paryżu wiec solidarności, na którym mówił o bohaterstwie uczestników Poznańskiego Czerwca 1956 r. W przemówieniu ostro skrytykował komunizm oraz postawę premiera rządu PRL Józefa Cyrankiewicza, grożącego odrąbaniem rąk podniesionych na "ludową ojczyznę".

Po długiej dyskusji radni przyjęli uchwałę ws. nazwania skweru imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich (inicjatorzy zmienili w autopoprawce kolejność imion osób uhonorowanych - przyp. red.). Chodzi o teren między ulicami Księcia Józefa i  Kutrzeby w pobliżu pomnika Armii Poznań. Projekt uchwały jest inicjatywą Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. W uzasadnieniu do uchwały w tej sprawie napisano: "mając na względzie zasługi Lecha i Marii Kaczyńskich dla przywracania pamięci o historii i działaniach państwowotwórczych jest to dobre miejsca dla upamiętnienia ich działalności". W głosowaniu radni oddali 22 głosy "za", 7 "przeciw", 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Przeciwnicy nazwy skweru, m.in. radni Grzegorz Jura, Wojciech Kręglewski, Małgorzata Dudzic-Biskupska, Wojciech Chudy wskazywali, że Lech Kaczyński był słabym prezydentem, popełniającym błędy na polu krajowym i zagranicznym, który raczej dzielił społeczeństwo niż wznosił się ponad podziały. Sama katastrofa smoleńska została wykorzystana przez jego środowisko do celów politycznych. Radny Paweł Matuszak sugerował, że skwer powinien nosić imię ofiar katastrowy smoleńskiej, a nie tylko pary prezydenckiej. Zwolennicy projektu uchwały, m.in. radni Grzegorz Ganowicz i Marek Sternalski wskazywali, że należy oddzielić ocenę Lecha Kaczyńskiego jako polityka od faktu, że zmarł pełniąc służbę publiczną, nadanie nazwy skwerowi będzie symbolem wzniesienia się ponad podziały.

Lech Kaczyński był Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2010. Był też senatorem I kadencji (1989-1991) oraz posłem na Sejm I i IV kadencji (1991-1993, 2001-2002). Zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku w drodze na uroczystości katyńskie 10 kwietnia 2010 roku. W nazwie skweru upamiętniono też jego żonę, Marię Kaczyńską. 

W porządku obrad 47. sesji Rady Miasta Poznania było 40 punktów. Radni, debatując od godz. 9 do 18.30 przegłosowali tylko 20 z nich. W związku z tym Przewodniczący RMP zakończył sesję, zapowiadając, że zostanie dokończona w innym terminie, zapewne w najbliższy wtorek.

oprac. szym, mm

Zobacz więcej: