Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

XXIII sesja RMP

Kolejna sesja Rady Miasta Poznania odbędzie się we wtorek 25 lutego. W programie między innymi miejscowe plany zagospodarowania, sprawozdanie poznańskiej policji, informacja o stanie ratownictwa w Poznaniu.

Fot. Urząd Miasta Poznania
Fot. Urząd Miasta Poznania

Sporo punktów zawierać będzie blok uchwał planistycznych. Radni zdecydują w sprawie projektów przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach: ulicy Sióstr Misjonarek; Klin zieleni w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, Bałtyckiej i Warszawskiej; ulic Starogardzkiej i Pelplińskiej; Leśnych Skrzatów; ulic Jana Długosza i Galla Anonima; ulicy Berdychowo; ulic Mrowińskiej i Prusimskiej oraz Plac Wiosny Ludów - ulica Wysoka.

Radnym przedstawione zostanie sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Poznania w 2019 r. Drugim raportem za ubiegły rok będzie informacja o stanie ratownictwa i bezpieczeństwa miasta.

W dalszej kolejności są także uchwały upoważniające Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego. Ponadto projekty uchwał pokrycia straty netto za 2018 rok dwóch miejskich placówek medycznych: Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu oraz Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

Sesja rozpoczyna się o godz. 9 w Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17. Obrady są transmitowane on-line na stronie poznan.pl.

oprac. red.