grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

XXX sesja RMP

Radni podjęli uchwały m.in. zmieniające tegoroczny budżet, wieloletnią prognozę finansową i zasady naliczania środków dla rad osiedli, a także o kontynuowaniu programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą in vitro.

Sesje RMP nadal w trybie zdalnym
Sesje RMP nadal w trybie zdalnym

Czerwcowe korekty budżetu miasta nie wynikają jeszcze z pandemii koronawirusa. W nowelizacji uchwały pojawiły się tylko niezbędne lub obligatoryjne wydatki, a ich źródło finansowania trzeba było znaleźć w innym zadaniu lub zewnętrznej dotacji. Dochody miejskiej kasy zostały zwiększone o ponad 58 mln zł - największą część tej sumy stanowi subwencja oświatowa w wysokości 21 mln zł, 1,2 mln zł rządowej dotacji na przedszkola czy darowizny od mieszkańców na rzecz ZOO i schroniska. Dodatkowe 1,2 mln zł magistrat uzyskał od Aquanetu za bezumowne korzystanie z urządzeń przesyłowych oraz 2,2 mln zł za ich sprzedaż do tej spółki. Wprowadzono także kolejne wpływy w wysokości 18 mln zł z różnych dotacji rządowych i unijnych - m.in. na przebudowę mostu Lecha, wynagrodzenia dla komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, program Dobry Start i projekt "Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej".

Po stronie wydatków pojawiły się nowe zadania dotyczące budowy odwodnienia i przebudowy układu drogowego na Kiekrzu, projektu "Brama otwarta na rzekę", wymiany nawierzchni na stadionie lekkoatletycznym na Golęcinie i dostosowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 92 dla Centrum Usług Wspólnych.

Urzędnicy zaproponowali także znaczne obniżenie wydatków majątkowych poprzez przesunięcie realizacji wielu zadań na 2021 r. Dzięki wprowadzonym zmianom Miasto wyda o 2,3 mln zł mniej, niż pierwotnie planowano. Sam deficyt zmniejszy się o 130,5 mln zł.

Zmiany w finansach osiedli

Największą dyskusję podczas sesji wywołały projekty uchwał w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków dla osiedli i w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023. Projekt zaproponowany przez prezydenta zakładał zmniejszenie środków wolnych naliczanych dla osiedli o 20%, czyli z 5 mln zł na 4 mln zł i zmniejszenie puli na osiedlowy konkurs grantowy. Przeciwko takiemu rozwiązaniu, pod wspólnym listem podpisali się przedstawiciele 36 rad osiedli (na 42 rady działające w Poznaniu). Wnioskowano o poszukiwanie oszczędności w całości w środkach przeznaczonych na granty.

Ze swoimi propozycjami wyszli także radni miejscy. Łukasz Kapustka zaproponował pozostawienie budżetów osiedli w dotychczasowej wysokości i zmniejszenie puli konkursu grantowego z 7 mln zł do 5 mln zł. Klub radnych Koalicji Obywatelskiej przygotował z kolei poprawkę zakładającą obniżenie środków wolnych dla osiedli o 5% i grantów o 3 mln zł.

Jak podkreślał Piotr Husejko, dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu już w tym roku dochody miasta znacznie uszczuplały. W wyniku zmian ustawowych wpływy z tytułu podatku PIT spadły o ok. 175 mln zł, a do oświaty magistrat musiał dołożyć z własnych środków 94 mln zł. Wstępne szacunki mówią, że w związku z epidemią COVID-19 ubytek w dochodach miasta wyniesie ok. 380 mln zł, a konsekwencje finansowe będą widoczne także w przyszłym roku.

- Jeżeli budżet miasta cierpi w obecnej sytuacji to oczywiście i radni osiedlowi są zgodni, że pewne koszty trzeba będzie ponieść. Propozycja prezydencka w zasadzie od początku była nie do przyjęcia. Środki finansowe przeznaczone dla osiedli zmniejszyłyby się na tyle, że niektóre osiedla nie byłyby w stanie nic zrobić. - argumentowała radna Dorota Bonk-Hammermeister.

Na sesję przyszło wielu radnych osiedlowych i wyraziło swoje opinie w tej sprawie. Paweł Szwaczkowski, przewodniczący Zarządu Osiedla Sołacz tłumaczył, że ograniczenie środków spowoduje zmniejszenie liczby festynów, wydarzeń kulturalnych, sportowych i oddolnych. Jako plus wskazał, że osiedle będziemy w stanie realizować podstawowe zadania inwestycyjne.

Temat skomentował także Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta. Podkreślał, że dyskusja potwierdziła skuteczność reformy osiedli sprzed 10 lat, w którą był osobiście zaangażowany i podniosła podmiotowość osiedli m.in. poprzez znaczące zwiększenie ich budżetów. - Obecna sytuacja nie jest winą żadnej z sił politycznych zasiadających w Radzie Miasta, żadnej rady osiedla, żadnych społeczników. Covid znacząco zmienił naszą rzeczywistość i skutki finansowe dotykają wszystkich obszarów miasta. Musimy umieć być solidarni. - zaznaczał wiceprezydent, który sam wywodzi się z rady osiedla.

Ostatecznie radni przegłosowali uchwały wraz z poprawką klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.

Wsparcie dla artystów

Przy 29 głosach za i 1 wstrzymującym radni podjęli uchwałę ustanawiającą nowe stypendia dla osób związanych z poznańskim środowiskiem artystycznym. Po 30 latach funkcjonowania stypendiów dla twórców wprowadzono nowy program w odpowiedzi na problemy tego środowiska w związku z koronawirusem.

- Stypendia są elementem szerszego pakietu działań, który nazwaliśmy Poznań wspiera. Do nich należy również konkurs Kultura na wynos, który w tej chwili jest rozstrzygany. Mamy w nim rekordową liczbę 165 wniosków. O stypendia dla młodych twórców ubiegało się ponad 70 osób - to też rekordowa liczba. - mówił Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury.

Organizacje pozarządowe złożyły w zeszłym roku do Wydziału Kultury ponad 860 wniosków o realizację zadania publicznego. Urzędnicy podkreślali, że poznańskie środowisko artystyczne ma ogromny potencjał i potrzebuje wsparcia.

Stypendia będą skierowane nie tylko do osób młodych, ale do twórców w każdym wieku. 200 tys. zł zostanie rozdysponowane dla maksymalnie 50 osób.

Kontynuacja in vitro

Rada Miasta zdecydowała także o kontynuacji programu polityki zdrowotnej pn. "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2021-2024". Aktualny program został przyjęty w 2017 r. Dzięki niemu do 15 czerwca 382 kobiety zaszły w ciążę, w tym 33 w ciąże mnogie. Urodziło się 212 poznanianek i poznaniaków. Roczny koszt utrzymania programu to 1,8 mln zł. Mieszkańcy, którzy zawnioskują o pomoc mogą uzyskać dofinansowanie do maksymalnie 3 procedur w kwocie do 5 tys. zł każda. W wyniku konkursu program jest prowadzony przez 3 realizatorów, w tym szpital przy ul. Polnej.

Wśród uczestników programu przeprowadzono 796 ankiet badania satysfakcji. Beneficjenci najlepiej ocenili życzliwość dla pacjenta, usługi oferowane do realizacji w ramach programu oraz informacje, które udzielane są w zakresie przebiegu procedury medycznej.

Uchwała zakłada realizację 367 procedur rocznie z utrzymaniem dotychczasowego finansowania rocznego. Zmianie ulegnie kryterium zamieszkania w Poznaniu - od tej pory wnioskodawcy będą musieli zamieszkiwać w stolicy Wielkopolski min. 12 miesięcy w dniu złożenia wniosku. Wymagane będzie także rozliczanie podatku PIT w Poznaniu.

- Jako radni Koalicji Obywatelskiej chcemy, aby polityka prorodzinna miasta dotyczyła wszystkich rodzin - tych, które posiadają dzieci, ale również tych par, które starają się o potomstwo. - mówiła w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej radna Maria Lisiecka-Pawełczak. - Były szacunki, że problem niepłodności w mieście Poznaniu dotyczy około 20 tysięcy par. Największą barierą są oczywiście koszty leczenia. - podkreślała.

bsz.