grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Z Miasta do Województwa

W marcu Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie powierzenia do prowadzenia Województwu Wielkopolskiemu przez Miasto Poznań prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego. Teraz nastąpiło oficjalne przekazanie placówki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego, przy ul. Bydgoskiej w Poznaniu - grafika artykułu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego, przy ul. Bydgoskiej w Poznaniu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego, przy ul. Bydgoskiej w Poznaniu jest placówką, która kształci, wychowuje oraz przygotowuje zawodowo dzieci i młodzież niesłyszącą i słabosłyszącą. Nadzór nad tą instytucją prowadziło dotąd Miasto Poznań. Od września ośrodkiem będzie zarządzać samorząd Województwa Wielkopolskiego. O tej decyzji zadecydowało wiele względów. Placówka ma niewątpliwie charakter regionalny. Od wielu lat nie tylko kształci dzieci i młodzież z Poznania, ale przede wszystkim zaspokaja potrzeby uczniów z terenu Województwa Wielkopolskiego.

- To ośrodek, do którego chodzą nie tylko uczniowie z Poznania. Większość stanowią osoby z regionu. To właśnie dzieci i młodzież zyskają na zmianach. Marszałek województwa wielkopolskiego ma narzędzia, które w większym stopniu pozwalają kształtować politykę regionalną, również tą oświatową oraz większy dostęp do środków zewnętrznych - mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Budynki należące do ośrodka pozostają własnością Miasta, które zamierza partycypować w kosztach ewentualnych inwestycji związanych z modernizacją obiektu. Miasto nadal będzie także płacić za naukę poznańskich uczniów. Subwencja oświatowa nie pokrywa bowiem wszystkich kosztów. Przekazanie poznańskiego ośrodka pod pieczę samorządu Województwa Wielkopolskiego to nie jednostkowy przypadek. Podobnie funkcjonuje to w różnych regionach kraju.

- To szczególna szansa dla dzieci i młodzieży, mieszkających w miejscowościach oddalonych od Poznania. Ci uczniowie trafiają często do placówek specjalnych, ale niekoniecznie nastawionych na dany rodzaj niepełnosprawności. Chcielibyśmy w przyszłości zwiększyć znaczenia ośrodka w terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, nie tylko słuchowymi - mówi Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W marcu tego roku uchwałę w sprawie przekazania ośrodka podjęła Rada Miasta Poznania, a w czerwcu - Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

- Sprawa nie budziła emocji i kontrowersji wśród radnych Województwa Wielkopolskiego. Uznali oni, że jest to korzystne dla obu samorządów, ale przede wszystkim dla wychowanków i uczniów ośrodka - podkreśla Filip Kaczmarek, przewodniczący Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

- Ośrodek z racji tego, że mamy tutaj dzieci i młodzież z całego regionu, powinien znajdować się pod opieką zarządu województwa. Z drugiej strony podjęta decyzja wprowadza racjonalizację wydatków w budżecie Miasta Poznania - dodaje Grzegorz Jura, radny Miasta Poznania, członek Komisji Oświaty i Wychowania RMP.

W skład Ośrodka wchodzą: Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy; Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113; Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 3; III Liceum Ogólnokształcące (od lat nie jest jednak prowadzona rekrutacja); Technikum Specjalne; Szkoła Policealna Specjalna nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej (od lat nie jest jednak prowadzona rekrutacja); Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 7; internat.

Ośrodek świadczy wychowankom opiekę całodobową, dodatkowo zapewnia warunki niezbędne do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Główne zadanie placówki to przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym i integracja ze środowiskiem.

oprac. red.