grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Zabezpieczenie płodności dla chorych na raka

Do Rady Miasta trafił projekt uchwały w sprawie programu polityki zdrowotnej pn. "Zabezpieczenie płodności na przyszłość u mieszkańców Poznania chorych onkologicznie na lata 2021-2023". Poznań jest pierwszym miastem w kraju, które wyszło z taką inicjatywą.

Fot. zwrotnikraka.pl - grafika artykułu
Fot. zwrotnikraka.pl

Zjawisko niepłodności wśród osób dotkniętych nowotworem jest skutkiem nie tylko samej choroby, ale również towarzyszącego jej leczenia. Młodzi pacjenci onkologiczni utratę płodności wskazują jako jeden z kluczowych problemów wiążących się z chorobą nowotworową. W przeciwieństwie do innych, często późnych efektów ubocznych terapii przeciwnowotworowych (np. pogorszenie funkcji nerek czy wątroby), niepłodność w wieku rozrodczym stanowi dotkliwy problem zdrowotny, psychiczny i społeczny. Postępy w medycynie w zakresie wykrywania i leczenia chorób nowotworowych przyczyniają się do zwiększenia efektywności leczenia i tym samym poprawy przeżywalności pacjentów onkologicznych. Medycyna stwarza obecnie możliwości zachowania płodności na przyszłość, co może być pomocne w przypadku chorych onkologicznie zagrożonych utratą płodności.

Procedura zabezpieczenia płodności polega na pobraniu żeńskich lub męskich komórek rozrodczych i zastosowaniu kriokonserwacji, czyli poddaniu ich specjalnym płynom oraz zamrożeniu i przechowywaniu w ciekłym azocie lub w oparach azotu w temp. poniżej minus 150 stopni Celsjusza. Przechowywanie pobranego materiału rozrodczego i jego wykorzystanie odbywa się w bankach komórek rozrodczych na zasadach określonych w przepisach ustawy o leczeniu niepłodności oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia banku komórek rozrodczych i zarodków. Koszty przechowywania komórek rozrodczych ponoszą dawcy, którzy oddali te komórki do przechowania. W ramach programu osoby zakwalifikowane do skorzystania z procedury zachowania płodności na przyszłość otrzymają dofinansowanie ze środków budżetu Miasta do kwalifikacji medycznej i diagnostycznej dotyczącej pobrania komórek rozrodczych oraz 24 miesięcy przechowywania ich w banku komórek rozrodczych.

Program finansowany będzie ze środków pochodzących z budżetu Miasta Poznania. Całkowite koszty planuje się zamknąć w kwocie 350 tys. zł rocznie i docelowo kwota ta ma być odnawiana corocznie przez cały okres trwania Programu, co daje kwotę ponad 1 mln zł przez 3-letni okres trwania Programu. Szacowane koszty pozwolą na objęcie interwencją rocznie 25 mężczyzn i 40 kobiet, co łącznie daje 65 osób rocznie, a w całym trzyletnim okresie trwania Programu 195 osób.

Projekt trafi teraz do komisji Rady Miasta, a później na sesję.

oprac. red.