grafika z logotypem Biuletynu Miejskiego

Biuletyn Miejski

Zmiany budżetowe

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji radni zaopiniowali zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz w budżecie Miasta na rok 2020. Część z nich była związana m.in. z panującą pandemią.

Fot. Mateusz Malinowski
Fot. Mateusz Malinowski

Niektóre inwestycje zostały odłożone w czasie lub zakończą się później, niż planowano. Taki los czeka Palmiarnię Poznańską - 2,5 mln zł, które w tym roku miały zostać wydane na dokumentację projektową i informacyjną dla kompleksowej przebudowy bryły obiektu będą przeniesione na 2022 r. Miasto zrezygnowało również z rozpoczęcia prac nad budową domu pogrzebowego na cmentarzu na Miłostowie. Zamiast tego rozbuduje biuro cmentarne na Junikowie. Na rok 2021 odłożony zostanie pilotażowy system optymalizacji zużycia energii. Jego beneficjentem miał zostać Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego. O przesunięcie środków zawnioskował także Zarząd Zieleni Miejskiej. Rok dłużej będziemy musieli poczekać na ogród miododajny na Cytadeli.

Poznaniacy wsparli miejskie jednostki darowiznami. ZOO otrzymało 177 tys. zł, które zostaną przeznaczone na zakup karmy dla zwierząt. Do Usług Komunalnych, któremu podlega schronisko trafiło z kolei 25 tys. zł - te datki również sfinansują pokarm dla zwierząt. Swoje dochody zwiększy też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, choć nie z tytułu datków, a opłat za bezumowne korzystanie z urządzeń przesyłowych stanowiących własność Miasta.

Ze względu na potrzebę korekty dokumentacji projektowej i uzyskania stosownych zgód część środków zaplanowana na realizację projektu Małpi Gaj w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie wydatkowana w przyszłym roku. Opóźni się także budowa basenu dla fok w Nowym ZOO, ponieważ do przetargu nie stanął żaden wykonawca.

Nowością w budżecie będzie projekt "Brama otwarta na rzekę", który otrzymał dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 117 tys. zł. Miasto dołoży do niego ze swoich środków niemalże drugą taką sumę - 110 tys. zł, którą znalazło w ramach oszczędności na innych zadaniach. Pojawi się także 376 tys. zł na przebudowę części muru oporowego Warty przy ul. Szyperskiej. Według wykonanej ekspertyzy obiekt ten wymaga pilnej interwencji. Choć Miasto ma wątpliwości, czy modernizacji nie powinien się podjąć Skarb Państwa lub spółka Wody Polskie, to woli zapobiec katastrofie i później dochodzić ewentualnych roszczeń.

Zmiany także w oświacie

O zmianach w dokumentach finansowych rozmawiali również radni z Komisji Oświaty i Wychowania. Poznań otrzyma zwiększenie subwencji oświatowej o 21,7 mln zł, choć większość z tej kwoty - 15 mln zł - zostanie przeznaczona na 6-procentowe podwyżki dla nauczycieli, które zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego. Wzrosła również tzw. dotacja przedszkolna o 1,28 mln zł. Z zewnętrznych źródeł Miasto pozyskało 256 tys. zł na wsparcie nauczania zdalnego i m.in. zakup laptopów.

Do wydatków na lata 2021-2022 zostanie dopisane 2 mln zł jako wkład własny do projektu kompleksowej modernizacji placówek oświatowych, który zostanie złożony w konkursie na fundusze norweskie. Nową pozycją będzie też 700 tys. zł na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 92 przy ul. Słowackiego, które posłużą za siedzibę tzw. oświatowego Centrum Usług Wspólnych.

Środki na łączną pulę ponad 1,5 mln zł zostaną przesunięte na przyszły rok z zadań modernizacji III Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej nr 68 i Zespołu Szkół Zawodowych nr 6.

Beata Szeszuła