Biuletyn Miejski

Biuletyn Miejski

Zmiany w strefie parkowania

Na najbliższej sesji Rady Miasta radni będą głosować nad poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania o Łazarz i Wildę oraz ustanowieniu na części Jeżyc strefy śródmiejskiej. Propozycję pozytywnie zaopiniowała Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej.

Fot. ZDM Poznań
Fot. ZDM Poznań

Niedawno rada przyjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie Starego Miasta zacznie funkcjonować Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Oznacza to wzrost stawek za parkowanie do 7 zł za pierwszą godzinę, 7,4 zł za drugą godzinę i 7,9 zł za trzecią godzinę postoju. Zmianie ulegną także godziny i dni funkcjonowania strefy - będzie ona działać w dni robocze w godzinach 8-20 oraz w soboty od 8 do 18. O identyfikator mieszkańca będą mogły ubiegać się tylko osoby zameldowane na terenie danego sektora i płacące podatki w Poznaniu. Jego cena wyniesie 30 zł miesięcznie, a przy zakupie identyfikatora na cały rok jeden miesiąc otrzymamy w gratisie. Osoby z niepełnosprawnościami za możliwość parkowania w swoim sektorze zapłacą 5 zł miesięcznie. W strefie wciąż będzie można wykupić komercyjne koperty -  w części śródmiejskiej  trzeba będzie zapłacić za nią 900 zł miesięcznie, a na pozostałych sektorach 600 zł. Likwidacji ulegną tzw. koperty czasowe, obowiązujące w dni robocze w godzinach 8-18. Na 50% bonifikatę od ceny koperty będą mogły liczyć podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie danego sektora.

Zgodnie z nowym projektem uchwały od 1 lipca Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania zostanie poszerzona o znaczną część Jeżyc. O takie rozwiązanie zabiegała Rada Osiedla Jeżyce. Z kolei od 1 października Strefa Płatnego Parkowania zacznie funkcjonować na Łazarzu i Wildzie. Wdrożony zostanie nowy podział na sektory - zamiast dotychczasowych 8 zazębiających się rejonów każde osiedle będzie stanowiło jeden sektor. Poszerzeniu ulegnie obszar postoju dla dostaw z obszaru staromiejskiego do całego terenu ŚSSP w centrum. ZDM zyska także możliwość lokalizacji darmowych miejsc postoju przed szpitalami do 15 minut. Za parkowanie na Jeżycach zapłacimy w zależności od godziny 5 zł, 6 zł lub 6,9 zł, a za komercyjną kopertę 750 zł miesięcznie.

- Drugi kluczowy element to jest wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na Łazarzu i Wildzie, która obszarowo pokrywa się z naturalnymi granicami tych dzielnic, z oczekiwaniami mieszkańców wyrażanymi na różnych etapach konsultacji czy rozmów na ten temat - tłumaczył Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, pokazując zdjęcia z ul. Chełmońskiego i Spychalskiego.

Oba osiedla zostały poddane badaniu napełnienia miejsc parkingowych. Na Wildzie napełnienie potrafiło przekroczyć 100%, co oznacza, że część kierowców parkowała nielegalnie. 72% miejsc postojowych tworzyło sytuacje konfliktowe z pieszymi np. z powodu zbyt wąskiego chodnika. Na Łazarzu napełnienie miejsc nie wychodziło powyżej 100%, a 73% z nich tworzyło konfliktowy z pieszymi. Wprowadzenie strefy zostało poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, wielkokrotnymi spotkaniami z radami osiedli, czy organizacją punktów informacyjnych.

- Strefa Płatnego Parkowania to nie jest tylko kwestia opłat za parkowanie. To kompleksowa zmiana, czyli ograniczenie parkowania i zwiększenie dostępności miejsc postojowych, ale również uwolnienie chodników od parkujących samochodów, zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych, uspokojenie ruchu i strefa tempo 30 wraz z rozwiązaniami rowerowymi oraz odtworzenie i wprowadzenie zieleni na tych ulicach - argumentował Piotr Libicki.

Z wprowadzeniem stref łączy się nowoczesny system. Nowe parkomaty będą wyposażone w klawiaturę do wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu oraz czytniki kart płatniczych i kodów QR. Mieszkańcy będą mogli zapłacić w parkomacie karę za brak biletu, czy przedłużyć czas parkowania w dowolnym urządzeniu. Za parkowanie na Łazarzu i Wildzie będziemy płacić w dni robocze od 8 do 18. W zależności od godziny wydamy na to 3,5 zł, 4,2 zł lub 4,9 zł.

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym min. 65% wpływów za postój w ŚSPP będzie przeznaczane na transport publiczny, poprawę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz zazielenianie ulic.

Beata Szeszuła