Deratyzacja Miasta

Na podstawie § 16 uchwały Nr LVI/1025/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 7 listopada 2017 r. ws. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 15 listopada 2017 roku poz. 7458)

Prezydent Miasta Poznania ogłasza, co następuje:

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi
i zwierzęta przez szczury i myszy nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na nieruchomościach położonych na terenie miasta Poznania.

 Deratyzację należy przeprowadzić w dniach od
29 kwietnia do 13 maja 2019 roku.

Deratyzacją należy objąć obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary w miejscach najbardziej narażonych bytowaniem gryzoni, w tym: lokale gastronomiczne; obiekty handlowe branży spożywczej; targowiska i giełdy rolno-spożywcze; magazyny żywności; gospodarstwa rolne i hodowlane; zakłady przetwórstwa żywności; szpitale; hotele, internaty, domy akademickie i bursy; obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej; miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej; obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów; schronisko dla zwierząt; ogród zoologiczny.

Zapoznaj się z całością komunikatu dotyczącego deratyzacji w Poznaniu - załącznik poniżej.

Zamieszczamy również listę firm deratyzacyjnych oraz sklepów z artykułami deratyzacyjnymi.

Załączniki