Dofinansowanie zabiegów sterylizacji psów i kotów właścicielskich.

Można już korzystać z dofinansowania sterylizacji psów i kotów właścicielskich.

W ramach realizacji "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu" rozpoczęła się akcja finansowania przez Miasto 50% kosztów zabiegów sterylizacji psów i kotów, których właściciele są mieszkańcami Poznania.

Zabiegi będą wykonywane przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Szydłowskiej 43 w Poznaniu.
Umawianie terminów zabiegów od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 21:00.
tel. tel. 61 84 666 84
kom. 505-030-379

Warunki skorzystania z dofinansowania:

a/ wcześniejsze zaczipowanie i zarejestrowanie psa lub kota (znakowanie jest nieodpłatne i może być wykonane podczas zabiegu)

b/ umówienie wizyty i wypełnienie na miejscu w klinice formularza wniosku o wykonanie zabiegu oraz udokumentowanie przez właściciela zamieszkiwania na terenie Poznania, poprzez (alternatywnie):
1) potwierdzenie adresu zameldowania na pobyt stały w Poznaniu odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym
2) potwierdzenie adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Poznaniu w kopii zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania
3) potwierdzenie miejsca zamieszkania w Poznaniu w doręczonej kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającej adres zamieszkania wraz z:
- potwierdzeniem założenia zeznania w drodze prezentaty urzędu skarbowego w formie odciśniętej pieczęci,
albo:
- załączonym urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) - wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,
albo:
- załączoną kopią zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania;
4) wystawione na osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe, np. decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne.

Miasto sfinansuje 50% kosztów przeprowadzonego zabiegu. W związku z tym koszty, które będzie zobowiązana pokryć na miejscu osoba zainteresowana będą zgodne z poniższym cennikiem, w którym odjęto kwoty finansowane przez Miasto:
1) kot samiec - 30 zł,
2) kot samica - 57,50 zł,
3) pies samiec:
- do 10 kg - 90 zł,
- do 20 kg - 140 zł,
- powyżej 20 kg - 190 zł,
4) pies samica:
- do 10 kg - 125 zł,
- do 20 kg - 150 zł,
- powyżej 20 kg - 200 zł

Akcję prowadzi i nadzoruje miejska jednostka:
Usługi Komunalne
ul. Słowackiego 43 a w Poznaniu
tel. 61 846 29 01
sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej