Biokompostownia

1. Biokompostownia znajduje się przy Składowisku Odpadów w Suchym Lesie (ul. Meteorytowa), zarządzana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.

2. Jej zadaniem jest zagospodarowanie bioodpadów pochodzących od mieszkańców aglomeracjji poznańskiej - gdzie zostaną przetworzone w energię elektryczną i cieplną oraz w wysokowartościowy kompost.

3. Do bioodpadów zaliczamy:

  • odpady zielone tj. skoszona trawa, liście, kwiaty, rozdrobnione gałęzie i krzewy, trociny, kora drzew;
  • odpady kuchenne tj. resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupy jaj, fusy po kawie (w tym filtry do ekspresu z kawą), fusy po herbacie (również torebki z herbatą).

4. Instalacja będzie mogła przerobić rocznie ok. 30 000 ton odpadów biodegradowalnych.

5. Projekt "Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu" jest współfinansowany przez Unię Europejką ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013.

6. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://biokompostownia.pl/

Zachęcamy do odwiedzenia strony:

http://www.odpady.poznan.pl/zzo/pl/odpady/informacje-ogolne.html