O Akcji Sprzątanie Świata

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Pozania

Serdecznie Zaprasza do udziału w 26. edycji akcji proekologicznej

"Sprzątanie Świata - Polska 2019",

która odbędzie się pod hasłem:

Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!

W tym roku posprzątam mój kawałek Polski!:)

Tegoroczna akcja odbędzie się w dniach 20 - 21 - 22 września 2019 r.

Kilka informacji organizacyjnych:

  • akcja ma na celu posprzątanie przestrzeni publicznych, a nie wyłącznie "własnego podwórka"
  • w ramach akcji nie będą odbierane odpady zielone i biodegradowalne (liście, gałęzie itp.). Firmy które nieodpłatnie odbierają odpady mają prawo odmowy odbioru w/w odpadów,
  • odpady w tegorocznej akcji należy zbierać wyłącznie do worków przeźroczystych, oznaczonych hasłem Urzędu Miasta. Są to worki, które otrzymują wyłącznie Uczestnicy akcji proekologicznej. Ma to na celu uniknięcie podrzucania odpadów w miejsca gromadzenia odpadów z akcji, co niestety miało miejsce w latach minionych. Prosimy o deponowanie odpadów wyłącznie we workach otrzymanych od organizatora,
  • formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

Niezbędne informacje na temat akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA" oraz worki i rękawice będą do odbioru w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania z siedzibą przy ul. 3 Maja 46 w Poznaniu w dniach 16, 17 i 18 września br. w godz. 8:00 - 15:00.

Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do tut. Wydziału drogą  e-mailową na adres: agata_checinska@um.poznan.pl lub gk@um.poznan.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2019 r.

"Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. "Sprzątanie świata - Polska" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nie śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi - wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  "Sprzątanie świata - Polska" angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

(źródło: http://naszaziemia.pl/programy/ssp)

Z niecierpliwością czekamy na tegoroczną Akcję!

Załączniki