Obowiązki odpowiedzialnego właściciela psa

Spacer

Każdy pies musi być wyposażony w obrożę i prowadzany na smyczy w miejscach publicznych i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem. Wprowadzając psa na tereny przeznaczone do wspólnego użytku, w tym do obiektów użyteczności publicznej miej na uwadze bezpieczeństwo ludzi i poszanowanie zasad tam obowiązujących. Dodatkowo na smyczy i w kagańcu muszą być prowadzone tylko przez dorosłych psy ras uznanych za agresywne ich mieszańce oraz wszystkie inne stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla ludzi.

 Pamiętaj, że niektórzy ludzie zwyczajnie boją się psów, a Ty masz obowiązek chronić osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem z Twoim psem. Nie zostawiaj też psa na uwięzi w taki sposób, by zagrażał on otoczeniu.

 Jeśli Twój pies porusza się swobodnie po Twojej posesji zabezpiecz ją w taki sposób aby zapobiec możliwości wydostania się go poza jej granice.

 Bez smyczy można puszczać psa jedynie:

- tylko w sytuacji, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia, a sama obecność psa bez uwięzi nie powoduje uciążliwości dla otoczenia

- na terenie ogrodzonego wybiegu dla psów

 Obowiązek założenia kagańca dotyczy w tych przypadkach psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

 Dodatkowe zasady związane z obecnością psów na terenie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na obszarze całego miasta, dotyczące osób utrzymujących te zwierzęta mogą wynikać z regulaminów porządkowych zarządców poszczególnych terenów.

Sprzątanie

Należy ZAWSZE sprzątać po swoim psie. Obowiązkiem właściciela psa jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Sprzątanie po psie powinno być nawykiem każdego właściciela! Wymagają tego dobre obyczaje, a poza tym w przypadku kontroli Straży Miejskiej można zapłacić mandat do 500 złotych.
Pamiętaj!
Woreczki z psimi nieczystościami można wrzucać do WSZYSTKICH miejskich koszy na śmieci wyłożonych folią.

Szczepienia

Jednym z podstawowych obowiązków należących do właściciela psa jest obowiązek zaszczepienia go przeciw wściekliźnie.
Wścieklizna jest śmiertelną chorobą wirusową zwierząt i ludzi, wywoływaną przez wirusy obecne w ślinie zakażonego zwierzęcia. Właściciel, którego pies ukończył 3 miesiąc życia zobligowany jest do zaszczepienia go przeciw tej chorobie.
Szczepienia dokonuje się raz w roku. Zaszczepić zwierzę może jedynie lekarz weterynarii. Lekarz wystawia zaświadczenie, które właściciel czworonoga zobowiązany jest zachować do czasu następnego szczepienia. Za brak aktualnego zaświadczenia o szczepieniu Straż Miejska może ukarać mandatem do 500 zł bądź skierować do Sądu wniosek o ukaranie (podstawa prawna atr. 85 ust. 1a Ustawy o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt)

Wakacje

Jeśli wyjeżdżając na wakacje nie możesz, z różnych powodów, zabrać psa ze sobą, zorganizuj dla niego odpowiedni tymczasowy pobyt do czasu Twojego powrotu u znajomych lub w psim hotelu. Ważne! Poznańskie Schronisko nie prowadzi hotelu dla psów!