Pies bez smyczy i kagańca?

Każdy pies musi być wyposażony w obrożę i prowadzany na smyczy w miejscach publicznych i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem. Wprowadzając psa na tereny przeznaczone do wspólnego użytku, w tym do obiektów użyteczności publicznej miej na uwadze bezpieczeństwo ludzi i poszanowanie zasad tam obowiązujących. Dodatkowo na smyczy i w kagańcu muszą być prowadzone tylko przez dorosłych psy ras uznanych za agresywne ich mieszańce oraz wszystkie inne stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla ludzi.

Pamiętaj, że niektórzy ludzie zwyczajnie boją się psów, a Ty masz obowiązek chronić osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem z Twoim psem. Nie zostawiaj też psa na uwięzi w taki sposób, by zagrażał on otoczeniu.

 Jeśli Twój pies porusza się swobodnie po Twojej posesji zabezpiecz ją w taki sposób aby zapobiec możliwości wydostania się go poza jej granice.

 Bez smyczy można puszczać psa jedynie:

- tylko w sytuacji, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia, a sama obecność psa bez uwięzi nie powoduje uciążliwości dla otoczenia

- na terenie ogrodzonego wybiegu dla psów

Obowiązek założenia kagańca dotyczy w tych przypadkach psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

Dodatkowe zasady związane z obecnością psów na terenie nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na obszarze całego miasta, dotyczące osób utrzymujących te zwierzęta mogą wynikać z regulaminów porządkowych zarządców poszczególnych terenów.