Selektywna zbiórka odpadów

Oddział Koordynacji Utrzymania Porządku i Czystości WGK nieustannie prowadzi działania mające na celu zwiększenie poczucia odpowiedzialności mieszkańców za stan utrzymania przestrzeni publicznej w naszym mieście.
Dbając o to, by mieszkańcy Poznania żyli w przyjaznym mieście współpracujemy
z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz ze Związkiem Międzygminnym GOAP w zakresie problematyki zaśmiecania Poznania.
Prowadzimy również ekolekcje w poznańskich szkołach i przedszkolach starając się uwrażliwić dzieci i młodzież na problem zanieczyszczenia środowiska.
Rocznie każdy z nas wytwarza średnio około 300 kg odpadów komunalnych.
Co zrobić by nas nie zasypały?

SEGREGUJ ODPADY

Segregacja odpadów przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego,
a także do oszczędności wynikającej z możliwości przekształcenia śmieci produkowanych przez mieszkańców Poznania w surowce wtórne, czyli takie, które możemy wykorzystać raz jeszcze.
Wyrzucane przez nas opakowania wykonane z papieru, tektury, szkła czy tworzyw sztucznych stosunkowo niedrogo i łatwo jest przetworzyć w zupełnie nowe produkty.
Segregujac i przetwarzając zaoszczedzamy miejsce, które potrzebne jest na składowanie śmieci oraz eliminujemy zanieczyszczenie środowiska pochodzace ze składowania odpadów szczególnie niezbezpiecznych.
W Poznaniu istnieją 3 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, znane mieszkańcom jako GRATOWISKA.

 • w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 (przy byłym stadionie Lecha). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. Tel 61 833 22 12
 • w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12 Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00. Tel. 61 611 08 11
 • w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (teren składowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.00.Tel 61 811 96 67

PAMIĘTAJ O PRODUKTACH SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA

Każdy mieszkaniec ZM GOAP może BEZPŁATNIE odwieźć na Gratowisko każdą ilosć niżej wymienionych odpadów (bytowych i szczególnie szkodliwych) :

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • termometry rtęciowe
 • świetlówki i żarówki energooszczędne
 • zużyty olej silnikowy
 • filtry olejowe
 • stare farby i rozpuszczalniki
 • baterie i akumulatory
 • róznego typu środki i odczynniki chemiczne
 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe (stare meble)
 • odpady zielone (skoszona trawa. liście)
 • gruz z drobnych remontów

Zapoznaj się z tabelą GOAP - jak segregować odpady i dowiedz się więcej o ich zagospodarowaniu ze strony ZZO:
Zapraszamy również na stronę GOAP:

Załączniki