Wybiegi i parki

Na terenie miasta funkcjonuje specjalna psia infrastruktura, czyli wybiegi dla psów. Na ich terenie po zwolnieniu z uwięzi psy mogą przebywać bez kagańca. Wyjątkiem są psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu, które przebywając na terenie wybiegu, muszą mieć założony kaganiec, a zwolnione z uwięzi mogą zostać tylko w przypadku, kiedy na jego terenie nie przebywają jednocześnie bez uwięzi psy innych właścicieli.

Zalecenia dotyczące psich wybiegów:
minimalna powierzchnia wybiegu 0,25 ha
zagospodarowanie terenu w sposób nieograniczający widoczności
obszar trwale ogrodzony płotem o wysokości min. 1,70 m
2 furtki ze śluzami zamykanymi samoczynnie oraz co najmniej jedna brama techniczna
widoczne tablice informujące o wybiegu dla psów wraz z regulaminem umieszczone przy każdym wejściu na wybieg
ławki
kosze wyłożone workami, przy każdym wejściu oraz przy każdej ławce
zalecane elementy wyposażenia: przeszkody, kłody, duże głazy itp.
podzielenie terenu na wybieg dla małych i dużych psów (w miarę możliwości)
usytuowanie w pobliżu miejsc parkingowych.

Lokalizacje dostępnych miejskich wybiegów:

Zarządzane przez ZZM:

- Park im. Jana Pawła II

- Park Kasprowicza

- Park na os. Chrobrego

- Park Rataje

- Park przy ul. Heweliusza

- os. Polanka

- teren przy ul. Piaśnickiej

- os. Oświecenia

- teren przy ul. Jasna Rola

- os. Orła Białego

Zarządzane przez ZLP:

- teren przy jeziorze Rusałka

- Lasek Marceliński

- ul.Browarna

Lokalizacje nieogrodzonych miejsc do wyprowadzania psów:

- Lasek Dębiecki

- Park im. K.Jasińskiego

- Park im. Jana Kasprowicza

- Park Tysiąclecia

- Park im. A. Wodziczki

- Park Mazowieckiego

- Park Szelągowski

- Park Cytadela

Pamiętaj!

Na terenie każdego zieleńca lub parku może obowiązywać osobny regulamin zezwalający lub nie na wprowadzanie psów.

Załączniki