Zaginiony pies

Jeśli podczas spaceru zaginął Twój pies, a poszukiwania go nie przyniosły rezultatu, należy niezwłocznie skontaktować się z poznańskim Schroniskiem dla zwierząt przy ul. Bukowskiej 266 - osobiście lub pod całodobowym numerem telefonu 61 868 10 86 oraz wysłać zdjęcie psa na adres biuro@schronisko.com.pl. Zdjęcie zostanie umieszczone na stronie schroniska w galerii psów w zakładce "zaginione", co znacznie może pomóc w jego odnalezieniu.

Ustawa o ochronie zwierząt mówi wyraźnie: "Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."

Wszystkie przypadki niehumanitarnego traktowania psów należy zgłaszać Straży Miejskiej, ponieważ są one przestępstwem opisanym                     w ustawie o ochronie zwierząt, podlegającym odpowiedzialności karnej.

Pamiętaj!

Schronisko dla zwierząt przyjmuje wszystkie bezdomne zwierzęta znalezione w granicach administracyjnych Poznania, prowadzi również ich całodobowe wyłapywanie. Zapewnia również całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem psów.                 

Zgłoś!

- 986 całodobowo dyżurny Straży Miejskiej Miasta Poznania

- poczta e-mail: sm@um.poznan.pl;

- formularz internetowy on-line www.sm.poznan.pl

- aplikacja mobilna "Interwencje-Poznań"