Zapobieganie bezdomności zwierząt

Poznański program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich  bezdomności.

Miasto w ramach obowiązującego programu zapewnia bezdomnym zwierzętom miejsca
w schronisku dla zwierząt oraz opiekuje się wolno żyjacymi kotami.
Psy i koty, które trafiają do poznańskiego Schroniska są obligatoryjnie sterylizowane
i kastrowane by nie dopuszczać do niekontrolowanego ich rozrodu.
W przypadku zdarzeń drogowych ranne zwierzęta mają zapewnioną całodobową opiekę weterynaryjną.
Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a istnieje możliwość ustalenia właściciela
lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało.
Mieszkańcy mogą zgłaszać konieczność interwencji dotyczących bezpańskich zwierząt z terenu naszego miasta do Straży Miejskiej - numer telefonu 986.
Schronisko poszukuje właścicieli dla pozostających pod jego opieką psów, kotów
i sporadycznie innych zwierząt. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, a także regularnie prowadzi nabór do wolontariatu oraz realizuje akcje informacyjno - edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z działalnością poznańskiego Schroniska dla Zwierząt  -