Opłaty

Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych to 693,00 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:

Miasto Poznań
Wydział Finansowy
Oddział Księgowości
plac Kolegiacki 17, 61-841Poznań

PKO Bank Polski
10 1020 4027 0000 1302 1262 0870

Opłatę można uiszczać przelewem lub w oddziałach  PKO Bank Polski prowadzących obsługę kasową.
Oddział PKO Bank Polski przy placu Kolegiackim 17 w Poznaniu nie pobiera prowizji od wpłat.

Pocedury związane z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej