Dodaj obiekt - Przedszkola

Horyzonty Przedszkole Stowarzyszenia STERNIK

Opis

Przedstawiam Państwu wyjątkowe przedszkole "Horyzonty", które było pierwszą placówką Stowarzyszenia Sternik w Poznaniu i dało początek coraz prężniej rozwijającym się szkołom Sternika w naszym mieście. Realizujemy projekt od przedszkola do matury, który rośnie razem z dziećmi.

                Przedszkole "Horyzonty" powstało z inicjatywy rodziców, którym zależało na dobrym wychowaniu i co za tym idzie wysokich osiągnięciach edukacyjnych  dzieci.

                Obecnie mamy 3 grupy przedszkolne: najmłodsze "Jeżyki" (2,5-3latki), "Koziołki" (4latki) i najstarsze "Niedźwiadki" (5latki), które już pod koniec roku są gotowe opuścić troskliwe ramiona pań nauczycielek i dzielnie wkroczyć w świat wyzwań, jakie niesie za sobą szkoła.

                Dzień w naszym przedszkolu jest uporządkowany, urozmaicony i ciekawy. Zaczynamy porankiem, podczas którego dzieci uczestniczą w zajęciach z zakresu wczesnej stymulacji. Następnie dzieci biorą udział w zajęciach z języka angielskiego, muzyczno-rytmicznych, w zabawach matematycznych, przygotowujących do nauki czytania i pisania, artystycznych oraz w zajęciach z psychomotoryki. Z przedszkolakami pracuje zespół fachowych nauczycielek, które wspierają rodziców na drodze wychowawczej ich pociech.

                Realizujemy program wychowawczy oparty na wartościach chrześcijańskich, który zakłada kształtowanie w dzieciach już od najmłodszych lat dobrych nawyków takich, jak np. porządek, szacunek do innych, męstwo, radość, wytrwałość. Jak każde dziecko w rodzinie, tak każdy przedszkolak jest dla nas jedyny i niepowtarzalny. Traktując dziecko jako podmiot wychowania i nauczania rodzice i nauczyciele pomagają mu odkryć jego osobiste możliwości. Praktycznym wyrazem personalizacji edukacji jest obecność opiekuna (tutora), który wspólnie z rodzicami ustala plan pracy z dzieckiem. Jest to unikatowa propozycja w Polsce.              

                Wychowując w przedszkolu patrzymy perspektywicznie. Dążymy do tego aby nasz 3letni Jaś już jako dorosły Jan nie tylko był szczęśliwy, ale aby w sposób wolny i odpowiedzialny obdarowywał tym szczęściem innych.

                Jestem głęboko przekonana, że ten projekt ma sens, że jest wartością, którą należy pielęgnować każdego dnia.

Magdalena Trepińska, z-ca dyrektora w "Horyzontach"

Dyrektor

Danuta Rząsa

Wróć do listy