Dodaj obiekt - Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole PINOKIO

Opis

Przedszkole posiada nowoczesną bazę dydaktyczną przeznaczona dla 45 dzieci. Ilość wychowanków w grupie maksymalnie 15 osób. Przedszkole realizuje dodatkowo program wspomagania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oferuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych.Działalnością wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą obejmujemy dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Prowadzimy zajęcia adaptacyjne. Zapewniamy opiekę przez 12 godzin dziennie tj. od 6.00 do 18.00 przez cały rok kalendarzowy.

Dyrektor

Karolina Batura

Historia

Działamy od 1 kwietnia 2010r. Jesteśmy przedszkolem niepublicznym. Realizujemy podstawę wychowania przedszkolnego oraz pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego " Wesołe Przedszkole i Przyjaciele". Zatrudniamy nauczycieli, którzy posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Nasze przedszkole znajduje się przy ul. Gnieźnieńskiej 2 w Poznaniu. Pomieszczenia zostały zaprojektowane i wykonane specjalnie na budynek przedszkola. Do dyspozycji rodziców jest parking. Obiekt jest pod ochroną wyspecjalizowanej firmy monitorowany przez całą dobę. Ponadto ze względu na bezpieczeństwo dzieci przedszkole posiada kamery. Placówka znajduje się na parterze budynku.
Do dyspozycji dzieci przeznaczone są:
- trzy sale zabaw wyposażone w nowoczesne zabawki i pomoce dydaktyczne,
- sala wielofunkcyjna, w której dzieci będą spożywały posiłki oraz uczestniczyły w różnorodnych   zajęciach dodatkowych i warsztatach,
- łazienka spełniająca wszystkie wymogi sanitarne,
- ogród przedszkolny pokryty sztuczną trawą z piaskownicą oraz bezpiecznym sprzętem zabawowo- sportowym,
- kuchnia spełniająca wymogi HACCP,
- szatnia z szafkami indywidualnymi dla każdego dziecka.
Naszym Przedszkolakom zapewniamy:
-pełna akceptację i życzliwość,
-wzmacnianie pozytywne podczas zdobywania nowych umiejętności i kompetencji,
-uczenie się norm i zasad życia społecznego,
-kształtowanie postawy proekologicznej i zdrowego stylu życia,
-rozwój inteligencji poznawczej oraz twórczej aktywności dziecka,
-przygotowanie do nauki pisania i czytania,
-kształtowanie logicznego myślenia,
-udział w życiu kulturalnym,
-warsztaty teatralne, plastyczne, komputerowe,

Języki obce

Niemiecki, Angielski

Osiągnięcia

Udział w konkursach o zasiegu miejskim i ogólnopolskim.

Zajęcia dodatkowe

Taniec

Rytmika

Zajęcia teatralne

Zajęcia Plastyczne

Gimnastyka korekcyjna

Wróć do listy