Dodaj obiekt - Przedszkola

Saplings Educating for life Niepubliczny Punkt Przedszkolny Marek Grzegorz Kaźmierczak

Opis

Przedszkole i centrum edukacyjne dla dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju.Misją "Saplings" jest wspieranie dzieci z diagnozą autyzmu i ich rodzin. Dążymy do tego, by maluchy w naszym przedszkolu osiągały swój pełen potencjał rozwojowy w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, by czerpały radość z poznawania świata. W swojej pracy wykorzystujemy holistyczne, oparte na dowodach, badaniach naukowych i efektywne podejście do terapii osób z zaburzeniami rozwoju. Szanujemy wyjątkowość i niepowtarzalność każdego z naszych wychowanków, respektujemy prawo "naszych" dzieci do możliwości korzystania z edukacji na najwyższym poziomie. Współpracujemy z wybitnymi specjalistami w dziedzinie autyzmu na całym świecie.Celem naszej działalności jest objęcie każdego dziecka intensywną terapią tak, by mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z niewielkim wsparciem funkcjonować w masowym przedszkolu lub szkole.W "Saplings" dzieci realizują indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który uwzględnia ich potrzeby. Szczególny nacisk kładziemy na rozwijanie komunikacji funkcjonalnej a także na trening umiejętności społecznych.

Dyrektor

Elżbieta Parchowicz 609-300-888

Uprawnienia

Pedagog i psycholog, w 1999r ukończyła Pedagogikę w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Historia

Swoją karierę zawodową rozpoczeła jako nauczyciel nauczania początkowego w jednej z poznańskich szkół podstawowych. W 2005 roku Magda przeprowadziła się do Irlandii, gdzie pracowała w szkole dla dzieci z autyzmem, w której wykorzystywano zasady stosowanej analizy zachowania. Właśnie wtedy, Magda pierwszy raz spotkała się z metodą PECS. Zdobytą wiedzę z zakresu PECS i Pyramid Approach (Podejście Pyramid do Edukacji) Magda zaczęła wykorzystywać w swojej klasie, współpracując jednocześnie ze specjalistami kształtowania mowy z Irlandii i USA. W 2010 roku Magda ukończyła pierwszy etap studiów w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania na Trinity College w Dublinie oraz podjęła się kontynuacji tego samego kierunku na Florida Institute of Technology. Jej zainteresowania zawodowe skierowane są na adoptowanie założeń stosowanej analizy zachowania (ang. Applied Behavior Analysis - ABA) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Magda posiada bogate doświadczenie zawodowe w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a zwłaszcza w prowadzeniu terapii opartej na stosowanej analizie zachowania w następujących dziedzinach: w układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów domowych dla dzieci z autyzmem; w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci autystycznych; w prowadzeniu programów włączania dzieci autystycznych w system szkolny. Praca z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, z ich opiekunami oraz licznymi specjalistami z Irlandii oraz USA pozwoliły zdobyć Magdzie duże doświadczenie w prowadzeniu treningów. W 2010 roku, Magda postanowiła wrócić do swojego rodzinnego kraju, nawiązać współpracę z polskimi profesjonalistami i pomagać dzieciom z autyzmem oraz powiązanymi zaburzeniami rozwoju w rozwijaniu ich umiejętności komunikacji oraz w kreowaniu efektywnego środowiska nauczania bazując na założeniach PECS i Pyramid Approach to Education.

Zajęcia dodatkowe

Fizjoterapia, Integracja Sensoryczna, Logopedia

Wróć do listy