Projekt "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"

Podstawowym celem projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" jest kształtowanie aktywnego stylu życia dzieci poprzez czynny wypoczynek. W myśl znanego powiedzenia "czym skorupka za młodu..." działania podejmowane w ramach projektu adresowane są przede wszystkim do najmłodszych mieszkańców miasta. Stworzenie odpowiedniej bazy sportowej oraz umożliwienie uczestnictwa w bezpłatnych i ogólnodostępnych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów ma zachęcić dzieci i młodzież do zmiany sposobu spędzania przez nich czasu wolnego i podejmowania aktywności sportowej.

Począwszy od września 2007 r. dla dzieci i młodzieży na strefach odbywają się pozalekcyjne weekendowe zajęcia sportowo - rekreacyjne z kilku dyscyplin sportowych: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożne, unihokeja oraz mini - tenisa ziemnego, a także gry i zabawy ruchowe.

W okresie trwania projektu planuje się zorganizować 11 600 godzin zajęć. Od września 2007 do października 2009 przeprowadzono łącznie na pięciu strefach 8 020 godzin zajęć, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży - udział w nich wzięło w sumie 41 871 osób.

Promowanie aktywnego i prozdrowotnego trybu życia poprzez zwiększenie oferty i atrakcyjności zajęć sportowo - rekreacyjnych daje dzieciom szanse na bezpieczne i pożyteczne spędzanie czasu wolnego. Wspólne uprawianie sportu przyczynia się do budowania więzi rówieśniczych i koleżeńskich, kształtuje postawy wzajemnej tolerancji i szacunku, uczy odpowiedzialności za innych i zasad uczciwej rywalizacji.

W ramach projektu prowadzone są także prelekcje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów usytuowanych w sąsiedztwie stref, popularyzujące zdrowy styl życia - aktywność sportową oraz zdrowe odżywianie. Ponadto na każdej ze stref co roku odbywają się wydarzenia sportowo - rekreacyjne (festyny i turnieje sportowe), które sprzyjają integracji społecznej bowiem adresowane są do wszystkich mieszkańców miasta, bez względu na wiek, płeć czy stopień sprawności fizycznej.

Do tej pory zorganizowano i przeprowadzono 18 imprez sportowo - rekreacyjnych, a kolejnych 7 odbędzie się w latach 2010 - 2011.

Projekt finansowany jest z budżetu miasta przy znacznym wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Całkowita wartość projektu wynosi 614 736 €, a kwota uzyskanego dofinansowania - 455 952 €. Projekt realizowany jest od marca 2007 roku do kwietnia 2011 roku.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej