Celem warsztatów jest działanie zmierzające do wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w szczególności poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności życiowej, rehabilitacji społecznej oraz kształcenie i rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie w przyszłości pracy.