Warsztaty Terapii Zajęciowej na planie Dodaj obiekt - Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej "Pomoc Maltańska"

Opis

Prowadzone przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich

Cele

Celem prowadzonych zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu.

Formy

zajęcia plastyczne


gospodarstwo domowe


obróbka drewna


terapia indywidualna
tyerapia grupowa
i inne...

Wróć do listy