Żłobki na planie Dodaj obiekt - Żłobki

Żłobek Raj Maluszka

Opis

Żłobek Raj Maluszka działa od października 2009 roku. Żłobek zapewnia dziecku warunki bytowe zbliżone do warunków domowych, opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą oraz prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych dostosowanych do jego wieku i rozwoju psychomotorycznego. Ponadto konsultacje logopedyczne, psychologiczne, rehabilitacyjne i inne. Codzienny wywiad i podstawowe badanie fizykalne jest przeprowadzone przez dyplomowaną pielęgniarkę oceniającą stan zdrowia dziecka.

Maluszkami opiekuje się wykwalifikowana kadra, mająca doświadczenie medyczne i pedagogiczne.

Żłobek RAJ MALUSZKA jest jednym z laureatów konkursu na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez Miasto Poznań. Dzięki temu abonament miesięczny za pobyt dziecka w placówce jest bardzo dostępny.

Żłobek RAJ MALUSZKA realizuję zadanie publiczne w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka? pod tytułem: ?Prowadzenie Żłobka ? Żłobek Raj Maluszka.

Wróć do listy

sieci społecznościowe