Żłobki na planie Dodaj obiekt - Żłobki

Żłobek Niutek III

Opis

Miejsce, w którym dziecko ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań, zaspokajania potrzeb, dążenia do samodzielności i samorealizacji. Opiekę nad dziećmi sprawuje profesjonalna kadra, która przede wszystkim traktuje swoją pracę jako pasję. Każdy dzień spędzony z maluchami daje możliwość wspólnego poznawania świata.


Wszystkie dzieci - od najmłodszych po najstarsze są objęte kompleksowym programem opiekuńczo-wychowawczym. Każda grupa realizuje oddzielny scenariusz zajęć, bazujący na tygodniach tematycznych. Codziennie odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe. Dzięki temu powoli i radośnie wprowadzamy dzieci w świat nowych pojęć i czynności. Staramy się, aby każdego dnia dziecko nauczyło się lub poznało coś nowego.

Wróć do listy