Żłobki na planie Dodaj obiekt - Żłobki

Żłobek ul. Malwowa

Opis

Trwa rekrutacja do żłobka przy ul. Malwowej 102 w Poznaniu. Żłobek prowadzony jest przez Fundację Familijny Poznań w ramach projektu unijnego "Familijne Pitagorasy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dzięki czemu koszt pobytu dziecka w żłobku to zaledwie 350,00 zł miesięcznie.

W Familijnym Żłobku jest maksymalnie 15 dzieci, będących pod troskliwą opieką trzech wykwalifikowanych opiekunek, psychologa i logopedy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00 bez przerwy wakacyjnej. Żłobek posiada wszelkie wymagane prawem odbiory straży pożarnej i sanepidu oraz uzyskał wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych. Ponadto dzieci w żłobku otoczone są wyłącznie bezpiecznymi, certyfikowanymi zabawkami i meblami.

Rodzic może zapisać do żłobka swojego malucha w każdej chwili, wystarczy spełniać jeden z dwóch warunków projektowych: posiadanie statusu osoby bezrobotnej i deklarowanie chęci powrotu na rynek pracy lub przebywanie na urlopie rodzicielskim / wychowawczym / macierzyńskim i chęć powrotu do pracy.

Aby się zapisać do żłobka należy:

  • pobrać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Fundacji Familijnego Poznania;
  • dołączyć zaświadczenie o rejestracji z PUP (w przypadku osób bezrobotnych)  
  • dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z informacją o urlopie rodzicielskim / wychowawczym macierzyńskim (w przypadku osób pracujących);
  • wysłać formularz na adres: Maria Marciniak, Familijny Wrocław, Dolnośląski Oddział Fundacji Familijny Poznań, ul. Roosevelta 15, 50-236 Wrocław.

Formularze zgłoszeniowe są oceniane pod koniec każdego miesiąca do końca 2014 r.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer: 533 317 956.

Wróć do listy