Wydarzenia na planie Pokaż na planie
logo

Wyścig Jaszczurów - zgłaszanie prac konkursowych

2017-10-19 ( czwartek ) – 2017-11-15 ( środa )
Towarzystwo PTAAAK, ul. Jackowskiego 5/7, Poznań

Wyścig Jaszczurów - zgłaszanie prac konkursowych

VIII Festiwal Niezależnej Twórczości Filmowej i Fotograficznej Osób Dojrzałych 60+ WYŚCIG JASZCZURÓW odbędzie się w dniach 8-10. grudnia w Poznaniu. Jak przewiduje regulamin, w pokazie konkursowym mogą uczestniczyć filmy i fotografie zrealizowane przez autorów, którzy w dniu zgłaszania filmu lub fotografii mają ukończone co najmniej 60 lat. W przypadku pracy zbiorowej przynajmniej jeden z twórców musi mieć ukończone 60 lat.

Utwory zgłoszone na festiwal nie mogą być realizacjami komercyjnymi, dopuszcza się jednak prace realizowane przez niezależnych producentów i fotografików, które finansowane są lub współfinansowane ze środków publicznych. Filmy i fotografie nie mogą mieć charakteru promocyjnego lub reklamowego i muszą to być prace wyłącznie powstałe nie wcześniej niż 2006 r. Czas trwania filmu nie może przekraczać 60 min. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 3 filmy i 10 fotografii  lub 3 cykle zdjęć.

Termin nadsyłania prac wraz z kartą uczestnictwa upływa 15 listopada br.

Filmy i fotografie należy zgłaszać pod adresem: Polskie Towarzystwo Artystów, Autorów, Animatorów Kultury PTAAAK, ul. Jackowskiego 5/7, 60-508 Poznań.

Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za zgłoszenie filmu lub fotografii.

Organizator festiwalu Towarzystwo PTAAAK powołuje dwie komisje kwalifikacyjne (jedną dla filmów, drugą dla fotografii) celem weryfikacji zgodności zgłoszonych prac z regulaminem oraz wyeliminowania prac o niskich walorach artystycznych, a także nie spełniających wymogów technicznych. Autor zgłaszający film lub fotografie na festiwal wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatną prezentację podczas projekcji konkursowej i innych imprez promujących festiwal. Ponadto wyraża również zgodę na emisję 1,5 minutowego fragmentu filmu w telewizjach regionalnych i ogólnopolskich w celach promocyjnych festiwalu "Wyścig Jaszczurów".

VIII edycja Festiwalu to kolejna szansa na odkrycie w sobie talentów filmowych i fotograficznych, a w ten sposób także ocalenie dziedzictwa narodowego, jakim jest najważniejsza ze sztuk, jak powiedział klasyk - film i fotografia. Dzięki kolejnym edycjom konkursu udało się zapoznać z ogromną liczbą dokumentów, zdjęć oraz unikalnych wspomnień, historii opisanych uczestników wydarzeń z tamtych lat. Coroczny konkurs to czas mobilizacji, sygnał do przeszukania domowych archiwów, piwnic czy strychów i przypomnienia jak ważnym jest chronienie tych artefaktów. Przy okazji konkursu, honorujemy poza uczestnikami konkursu artystów, muzyków, animatorów kultury i fanów, którzy poświęcają swój wolny czas i środki na chronienie i kultywowanie pasji jaką jest filmowanie i fotografowanie.

Wyniki sześciu edycji Festiwalu WYŚCIG JASZCZURÓW wykazały, że idea jaka mu przyświeca jest nośna. Dzięki temu przedsięwzięciu pojawiło się wielu znakomitych realizatorów filmowych oraz wybornych fotografików , niekiedy właśnie na festiwalu zadebiutowali.