KDO

KDO przy Wydziale Kultury

2018-02-19 ( poniedziałek )
17:00
w Pawilonie (dawny Pawilon Nowa Gazownia) przy ul. Ewangelickiej 1

w imieniu prezydium KDO przy Wydziale Kultury UMP serdecznie zapraszamy na 73. posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego, które odbędzie się 19 lutego o godz. 17:00 w Pawilonie  (dawniej Pawilon Nowa Gazownia) przy ul. Ewangelickiej 1.

Będzie to pierwsze posiedzenie KDO w roku 2018, na którym odbędą się wybory do przewodniczącej/ego i prezydium Komisji, a także zostaną omówione cele i plany na prace KDO na najbliższy czas. Serdecznie zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w posiedzeniu i włączenia się w kształtowanie prac naszej Komisji.

W załączniku znajdą Państwo treść zaproszenia wraz z porządkiem obrad. Będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie tej informacji koleżankom i kolegom działającym w organizacjach pozarządowych, które jeszcze nie uczestniczyły w posiedzeniach KDO.

Załącznik