plakat

Euro - szanse i zagrożenia. Perspektywa polska i europejska - seminarium

20.04.2018
09:00 13:00

Należące do strefy euro państwa Północy i Południa mają odmienne wizje przekształceń Unii Gospodarczej i Walutowej. W aktualnym kontekście interesujące jest odniesienie tych doświadczeń do propozycji Komisji Europejskiej i Niemiec.

Celem seminarium jest poznanie zróżnicowanych ocen niemieckich ekonomistów dotyczących euro i płynących z tego wniosków dla Polski. Wśród uczestników: Prof. dr Markus C. Kerber, Uniwersytet Techniczny w Berlinie dr Frank Decker, University of Sydney dr Daniel Stelter, Forum Beyond the Obvious prof. UEP dr hab. Eryk Łon, Rada Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Justyna Schulz, Instytut Zachodni dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Uniwersytet Warszawski Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie.

Rejestracja uczestników będzie możliwa na miejscu od godz. 9:00.

Zobacz iz.poznan.pl/aktualnosci/wydarzenia/euro-szanse-i-zagrozenia-perspektywa-polska-i-europejska