Sposoby zmiany warunków zatrudnienia w czasie pandemii - zwiększenie elastyczności i obniżenie wydatków

Webinar: Sposoby zmiany warunków zatrudnienia w czasie pandemii - zwiększenie elastyczności i obniżenie wydatków

10.12.2020
10:00 12:00

Poznań Biznes Partner i Grant Thornton zapraszają na bezpłatny webinar pt. Sposoby zmiany warunków zatrudnienia w czasie pandemii - zwiększenie elastyczności i obniżenie wydatków.

W obecnych, dynamiczne zmieniających się okolicznościach rynkowych, aby zapewnić firmom ciągłość działania często potrzebne jest zwiększenie elastyczności ich funkcjonowania bądź zmiana modelu biznesowego. Niejednokrotnie, aby tego dokonać, konieczne jest wykorzystanie narzędzi prawa pracy. W imieniu Urzędu Miasta Poznania serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego szczegółowo omówimy te narzędzia i przedstawimy sposoby zmiany warunków zatrudnienia w czasie pandemii.

Podczas webinaru dowiesz się:

  1. Pandemia COVID-19 jako impuls do zmian legislacyjnych, czyli na jakie potrzeby wśród pracodawców próbuje odpowiedzieć tzw. "Tarcza antykryzysowa"  (wprowadzenie).
  2. Tarcza 6.0 - aktualnie dostępne formy wsparcia.
  3. Porozumienia na potrzeby dofinansowania z FGŚP  (w przedmiocie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy).
  4. Porozumienia bez ubiegania się o dofinansowanie  (w przedmiocie wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy).
  5. Szczególne zasady dotyczące udzielania zaległych urlopów w czasie pandemii.
  6. Obniżenie wydatków pracowniczych - odprawy i odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji.
  7. Uelastycznienie etatów - wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy i inne rozwiązania.
  8. Instrumenty pomocne w czasie pandemii przewidziane w Kodeksie Pracy.

Prelegenci:

Maja posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego. Obecnie specjalizuje się w prowadzeniu badań typu due dligence oraz procesów sukcesyjnych. Kieruje projektami kompleksowego audytu prawnego przedsiębiorstw, wskazując na ryzyka prawne związane z ich działalnością oraz sposoby ich mitygacji. Wspiera rodziny i firmy w wypracowaniu
i wdrażaniu kompleksowych prawnych rozwiązań sukcesyjnych, realizując wielowątkowe, wymagające interdyscyplinarnej wiedzy z różnych gałęzi prawa projekty, w tym dla największych firm rodzinnych
w Polsce. Lider praktyki rozwiązań prawnych dla sukcesji oraz due diligence prawnego. Zaangażowana w działanie zespołu specjalistycznego do spraw firm rodzinnych i współautorka Konstytucji Firmy Rodzinnej Grant Thornton oraz książki "Przyszłość mojej firmy". Autor publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa handlowego w prasie fachowej.

  • Marek Ruciński - Specjalista, Kancelaria Prawna Grant Thornton

Marek bierze udział w projektach z zakresu transakcji kapitałowych, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz sukcesji biznesu. Świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców,
w szczególności w sprawach z obszaru prawa handlowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Jest członkiem zespołu specjalistycznego Grant Thornton do spraw firm rodzinnych. Absolwent prawa,
a obecnie wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat procesów restrukturyzacyjnych spółek handlowych. Autor publikacji dotyczących zagadnień z zakresu prawa handlowego w prasie fachowej.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Poznania.

Termin: 10 grudnia 2020 r., g. 10.00 - 12.00

REJESTRACJA

Szkolenie jest finansowane z budżetu Miasta Poznania

Zapraszamy!

Zobacz https://grantthornton.clickmeeting.com/361665445/register