krajobraz

Krajobraz - doświadczajmy go w pełni!

29.10.2022
11:00

W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Z tej okazji szczególnie warto wybrać się wycieczkę czy spacer przyrodniczy po najbliższej okolicy.

Wydarzenie skierowane jest w szczególności do rodzin z dziećmi. Wycieczka połączona będzie z grą terenową oraz warsztatami edukacyjnymi. Zakończenie ok. godz. 13:00. 

Obowiązują zapisy pod adresem mailowym: natalia_kolacz@um.poznan.pl.

Data obchodów Dnia Krajobrazu, 20 października, to rocznica podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. W 2016 roku dzień ten został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski - Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ), a od roku 2017 ma rangę międzynarodową.

W definicji Konwencji krajobraz określany jest jako "obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich;". Pojęcie postrzegania, w języku angielskim "perceive" obejmuje szerszy zakres recepcji rzeczywistości, niż tylko poprzez zmysł wzroku. Do doświadczania krajobrazu poprzez wszystkie zmysły zachęca w tym roku GDOŚ.