Baner promujący wydarzenie.

Warsztaty online tworzenia materiałów graficznych ze starych zdjęć, pocztówek, gazet - w ramach projektu Opowieści zez Fyrtla

2023-11-01 ( środa ) – 2023-11-12 ( niedziela )
on-line

Czas trwania: ok 6h
Miejsce: online (platforma do ustalenia)
Uczestnicy: uczniowie SP 77 i SP 9
Program: interpretacja graficzna pozyskanych zbiorów przez młodzież, nauka tworzenia animacji poklatkowych, tworzenie grafik propagujących archiwum społeczne.

O projekcie Opowieści zez Fyrtla: Fajrant na Łazarzu"

"Opowieści zez Fyrtla" to projekt skierowany do młodzieży szkolnej w wieku 12-15 lat mieszkającej i uczącej się na Łazarzu, która jest zainteresowana poznawaniem lokalnej historii. Zasadniczą część projektu stanowią warsztaty historii mówionej. Pozwolą one młodym poznaniankom i poznaniakom na odkrywanie przeszłości przez pryzmat doświadczeń i przeżyć przedstawicieli starszych generacji mieszkańców Łazarza.
Temat przewodni projektu to zabawa i spędzanie wolnego czasu na fyrtlu. Podstawę dla niego będą stanowić zebrane wspomnienia mieszkańców i mieszkanek Łazarza związane z dzieciństwem i młodością, sposobami spędzania wolnego czasu, grami i zabawami, zabawkami, które im towarzyszyły, a także miejscami, w których najchętniej spędzali wolny czas.
W trakcie warsztatów młodzież będzie miała okazję zapoznać się z zasadami historii mówionej, dowiedzieć się o specyfice warsztatu badacza gromadzącego relacje świadków oraz poznać techniki multimedialnego rejestrowania wywiadów. Korzystając z nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnicy projektu samodzielnie nagrają wybrane relacje świadków historii po okiem instruktorów - filmowca i historyka.

OGANIZATOR: Poznańskie Centrum Dziedzictwa