Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie

Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie - szkolenie online

2020-11-03 ( wtorek ) – 2020-11-05 ( czwartek )
16:30-20:00
Internet

Urząd Miasta Poznania oraz  PC Paul Paweł Szymkowiak zapraszają na bezpłatne online szkolenie pt. "Rozliczenia finansowo-księgowe w małej firmie".

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie (omówienie podstawowych pojęć związanych z prawem podatkowym).

2. Porównanie formy opodatkowania działalności gospodarczej.

3. Podatek od towarów i usług (podatek VAT).

4. Obrót ewidencjonowany przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

5. Ewidencje podatkowe:

  • księga przychodów i rozchodów,
  • ewidencja zryczłtowanego podatku dochodowego,
  • rejestry zakupów i sprzedaży VAT,
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • ewidencja przebiegu pojazdu,
  • listy płac.

6. Zasady wystawiania faktur i faktur korygujących.

7. Podstawowe zasady sporządzania umów

8. Rozliczanie wydatków na zakup i eksploatację samochodu w firmie.

9. Comiesięczne obowiązki przedsiębiorcy wobec instytucji (ZUS, Urząd Skarbowy).

10. Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach finansowo-księgowych.

11. Zlecanie prowadzenia spraw księgowych do biura rachunkowego. Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru i korzystania z usług biura rachunkowego?

Termin: 3-5 listopad 2020 r., godz. 16.30 - 20.00

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego

Porwadzący: Magdalena Smoleńska, Krzysztof Budasz

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

  • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.