Wydarzenia na planie Pokaż na planie
Efektywna sprzedaż dla początkujących

Szkolenie online: Efektywna sprzedaż dla początkujących

2020-11-04 ( środa ) – 2020-11-06 ( piątek )
10:00-18:00
Internet

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji i Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają na bezpłatne szkolenie online: Efektywna sprzedaż dla początkujących,

Organizatorzy: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Data szkolenia: 04.11. - 06.11.2020

Miejsceszkolenie on-line;

Czas szkolenia online: 10:00 - 14:00

Czas zdalnej, indywidualnej pracy: 14:00 - 18:00

Ważne!

Prosimy by każdy z Uczestników szkolenia przygotował:

  • sprawny / działający mikrofon - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia;
  • sprawną / działającą kamerę - celem usprawnienia komunikacji, a w tym skuteczności szkolenia;
  • arkusz Microsoft Word / lub podobny - celem wykonywania zadań.

Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany dzień przed szkoleniem.

Dodatkowo każdego dnia 1h doradztwa.

Program szkolenia online: Efektywna sprzedaż dla początkujących (pełny program dostępny jest w załączniku)

I. DOSKONALENIE PROCESU I TECHNIK SPRZEDAŻY

1.1 Istota ustalenia strategicznych klientów (grup celu) firmy/produktu;

1.2 Etapy procesu skutecznej sprzedaży;

1.3 Tajniki technik sprzedaży;

II. SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PROCESIE SPRZEDAŻY - praca indywidualna, zdalna Uczestnika szkolenia

1.1 Cechy, zachowania i umiejętności dobrego handlowca;

1.2 Komunikacja werbalna;

1.3 Komunikacja niewerbalna;

III. EFEKTYWNE METODY I NARZĘDZIA STOSOWANE W ODPOWIEDNICH ETAPACH SPRZEDAŻY

3.1 Analiza potrzeb klienta.;

3.2 Parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie;

3.3 Model PCK;

IV. UTRZYMYWANIE RELACJI Z KLIENTAMI, W TYM ANALIZA POSPRZEDAŻOWA - praca indywidualna, zdalna Uczestnika szkolenia

4.1 Analiza posprzedażowa;

4.2 Walka z rutyną w sprzedaży;

V. TECHNIKI WSPOMAGAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTĄ

5.1 Zachowania asertywne;

5.2 Radzenie sobie z presją i manipulacją;

5.3 Praca nad emocjami;

VI. TELEMARKETING

6.1 Zasady skutecznego telemarketingu;

6.2 Przygotowanie skryptu rozmowy telemarketingowej;

6.3 Przygotowanie skryptu rozmowy telemarketingowej - praca indywidualna, zdalna Uczestnika szkolenia;

VII KONSULTACJE INDYWIDUALNE

-

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl (karta zgłoszeniowa w załączeniu)

Ilość miejsc jest ograniczona.

Bliższe informacje pod numerem telefonu (61) 859-35-26.

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę z zakresu sprzedaży, budowania relacji z klientem, analizy potrzeb klienta, prezentacji oferty handlowej, pracy z trudnym klientem, zamknięcia sprzedaży.

Celem szkolenia jest przede wszystkim przygotowanie uczestników szkolenia do owocnej pracy z klientem, których efektem jest doprowadzenie do zawarcia transakcji kupna - sprzedaży.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności wykonywania zadań profesjonalnego sprzedawcy obejmujących m.in.: zachowanie się w kontaktach z klientami i współpracownikami zgodnie z zasadami savoir - viru biznesowego oraz normami etycznymi i estetycznymi, prowadzenia rozmów z klientem z wykorzystaniem aktywnych technik sprzedaży, prezentowania pozytywnej postawy; przeprowadzania analizy sytuacyjnej firmy i otoczenia, opracowania planu działania, prowadzenia sprzedaży i postępowanie na wypadek zgłoszonych niezgodności z umową, pozyskania lojalnych klientów.