Spotkanie z cyklu Dialogowanie historyków sztuki z artystami

2019-02-28 ( czwartek )
18:00
Galeria Miejska Arsenał, ul. Stary Rynek 6, Poznań

Wizerunek artystek jako narzędzie subwersji.

Dialogowanie historyków sztuki i artystów to cykl spotkań prowadzonych przez pracowników Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i zaproszonych przez nich artystów. Tematy poszczególnych spotkań - nawiązujące do programu aktualnych wystaw w Galerii Miejskiej Arsenał - stanowią punkt wyjścia do rozmowy o sztuce, wystawiennictwie czy krytyce, w której istotną rolę odgrywa skonfrontowanie dwóch perspektyw patrzenia, rozumienia i mówienia o sztuce - historyków sztuki i artystów.

Agata Jakubowska i Iwona Demko będą rozmawiać na temat tego, w jaki sposób i w jakim celu artystki kształtują swój wizerunek. Szczególną uwagę zwrócą na te postawy i działania, w których wizerunek pełni funkcję krytyczną wobec społecznych oczekiwań formułowanych przez różnych - także uważanych za progresywnych - uczestników życia społecznego i świata sztuki.

Cyk Dialogowanie historyków sztuki z artystami odbywa się we współpracy z Instytutem Historii Sztuki UAM.

Wstęp wolny.

Zobacz www.arsenal.art.pl/