plakat

Wokół Enigmy - konferencja naukowa

2019-03-04 ( poniedziałek )
09:00
Brama Poznania, ul. Gdańska 2, Poznań

Od narodzin kryptologii matematycznej i złamania szyfrów Enigmy do rewolucji informatycznej

W ramach prowadzonej CTK TRAKT aktywności związanej z powstaniem Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu, CTK TRAKT organizuje konferencję naukową, której tematyka i problemy badawcze pogłębią wiedzę o początkach kryptografii w II Rzeczpospolitej, narodzinach kryptologii matematycznej, złamaniu kodu Enigmy oraz rewolucji informatycznej. Chce popularyzować obszary działalności merytorycznej powstającego Centrum w szerokim naukowym zakresie: historii matematyki, kryptografii i informatyki. CTK TRAKT zależy na przedstawieniu tych zagadnień badawczych przez naukowców_czynie i specjalistów_tki, będących_e uznanymi autorytetami w powyższych dziedzinach. Podczas konferencji historia Enigmy zostanie przedstawiona z perspektywy polskiej i angielskiej. Będzie to wspólne poszukiwanie prawdy o przeszłości, ponad granicami państw oraz bez ulegania pokusie jej zakłamania.

Poznańscy kryptolodzy: Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski oraz matematyk i kryptolog angielski Alan Turing, mają niewątpliwie wielkie osiągnięcia w dziedzinie matematyki i kryptologii, a naszym zadaniem jest pielęgnowanie i propagowanie pamięci o ich dokonaniach.

Zwycięstwo nad Enigmą to triumf znakomitych uczonych i ich matematycznych odkryć. Były to osoby nie tylko wybitnie uzdolnione matematycznie, ale również o ogromnej odwadze cywilnej, którym przyszło żyć w wyjątkowo trudnych i dramatycznych czasach. Warto tu wspomnieć o postaci inżyniera Jacka Karpińsiego, genialnego wynalazcy innowacyjnego sprzętu informatycznego, w czasie okupacji w Warszawie nastoletniego żołnierza AK, walczącego w brygadach szturmowych i Powstaniu Warszawskim.

W mieście poznańskich kryptologów nadal prowadzone są innowacyjne badania naukowe z dziedziny matematyki i informatyki oraz zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz w innych obszarach: medycynie, biologii, humanistyce i nie tylko - między innymi w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym, Politechnice Poznańskiej oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Referaty przedstawicieli_ek tych ośrodków naukowych i szkół badawczych uświadomią nam, jak wiele osiągnięto w Polsce i na świecie w ciąg ostatnich stu lat prowadzenia tych badań i zastosowania ich wyników w praktyce. Z tych osiągnięć wszyscy korzystamy w codziennym życiu.

Podczas konferencji będzie również możliwość spotkania z Dermotem Turingiem, nabycia jego najnowszej książki "X, Y, Z. Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy"  oraz zdobycia autografu autora!

Zapisy:  poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres centrum@trakt.poznan.pl. Udział w konferencji zostanie potwierdzony e-mailem.

Szczegóły, program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.bramapoznania.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny!